Artikel i Enterprise Magazine om Franska Skolan

Se den nyskrivna artikeln om Franska Skolan i Enterprise Magazine, klicka på länken nedan.

 

http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/Stiftelsen_FranskaSkolan

Lise Tremblay

Lise Tremblay, författare från Québec, var på Franska Skolan för att träffa G3 elever. Efter en introduktion till Lises olika böcker kunde eleverna ställa frågor om inspiration, modernitet, förändringar i traditionella bylivet.

Lise Tremblays ”québécois”språk, med sina genuina fraser, var också en upplevelse för våra studenter.

Lise Tremblays besök ordnades i samarbete med Stockholms universitet (Romanska och klassiska institutionen), AIEQ och Kanadas Ambassad. Lise Tremblay deltar i litteraturfestivalen Stockholm Literature på Moderna Museet (27-29 oktober).

https://www.metro.se/artikel/lise-tremblay-om-glesbygdens-dilemman-xt

http://www.stockholmliterature.se/program-2017

 

 

Franska Skolan på TV5 Monde!!

Tv5 Monde (franska tv kanalen som sänds världen över med över 200 miljoner potentiella tvtittare) har under våren besökt Franska Skolan för ett reportage om vårt projekt Radio Elan.
Programmet som spelades in hos oss sänds nu i helgen på Tv5 Monde och är redan tillgängligt på flera hemsidor och sociala medier, följ länkar nedan.
Stort grattis till Laurent Escande, Henri Houssemaine och Sebastien Gosselin som rodde projektet i hamn.
Vi har redan fått positiv feedback och gratulationer från flera länder världen över.
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-33131-Destination-Stockholm.htm

Écoutez l’émission des élèves de åk 9 de l’année dernière!

http://radio-elan.se/

 

En collaboration avec FLF

Jala, conteuse de la Martinique a donné deux spectacles de marionnettes aux élèves de primaire.
En collaboration avec FLF.

 

Olivier Truc författare och journalist besöker SA2

Olivier Truc, författare till “Fyrtio dagar utan skugga”, “Le dernier lapon”, berättar för SA2 om varför en fransk journalist skriver kriminalromaner om samerna och renpolisen. Under det uppskattade besöket delar Olivier Truc med sig av hur han arbetat med efterforskningar och åkt runt i Sápmi för intervjuer och för att lära känna både landet och människorna. Författarbesöket och elevernas frågor berör aktuella samhällsfrågor för vidare diskussioner om både bokens roll i samhällsdebatten och samerna i Sverige. Läs gärna mer på Le Francofil och Piratförlaget.

 

Text och foto: Elisabeth Nagy

Bernard Magnier

Bernard Magnier, journaliste et critique littéraire, a donné une conférence sur les littératures d’Afrique le 19 avril pour les lycéens de Franska Skolan et de Saint-Louis. En collaboration avec AEFS et IFsuede.
Francoise Sule

Conference de Natasha Kanape Fontaine

Conference de Natasha Kanape Fontaine, écrivaine Innu de la province du Quebec pour fêter la francophonie le 24 mars avec les lycéens de terminale.
En collaboration avec AIEQ et le centre d’études canadiennes Université de Stockholm.

Besök från Barcelona

I vintras fick vi veta att vi skulle få besök av en skola i Barcelona och plötsligt var all planering igång. Eleverna som läser spanska i årskurs nio bytte mail och olika sociala medier. Vi planerade för olika studiebesök där våra elever kunde uttrycka en del guidning på spanska.

Escola Mestral en välrenommerad skola från Barcelona i Spanien skulle besöka oss i slutet av mars. En skolklass på 34 elever och tre lärare.

Det var mycket spänt hos eleverna innan det första mötet, i början var det svårt att bryta den språkliga barriären, men efter enträgna försök från oss lärare och från eleverna så lyckades de skapa ett intresse för fortsatt kontakt.

Tillsamman har vi besökt Skansen, Moderna museet, Vasamuseet, Gamla stan och de har även besökt skolan där våra lärare tog väl emot eleverna från Barcelona.

I skolan fick de gå med sin brevvän och besöka lektioner tillsammans. De fick ha hemkunskap, bild, syslöjd och gymnastik. Det var ett mycket uppskattat moment, speciellt intressant är det med slöjd och hemkunskap eftersom det ej finns i spanska skolors studieplan.  De svenska eleverna visade stolt sin skola. 

Skolan från Barcelona är tvåspråkig, dvs att alla elever talar både katalanska och spanska vilket har ökat förståelsen för våra elever. Våra elever läser både spanska och franska och kunde till viss del förstå katalanska. De spanska eleverna hade svårare med svenska men fick träna sin engelska.

Vi hoppas på en fortsatt kontakt som vi kommer att främja i klassrummet genom mer kontakt per mail, eller video.

Bästa hälsningar från spanskinstitutionen.

Årets Romresa

Elever i G3 som läser latin mötte våren i Rom i förra helgen, med besök på Forum Romanum och Colosseum, olika piazzor i staden, Vatikanstaten och även Roms gamla hamnstad Ostia med sitt fantastiska teater. Tid för glass, mat och shopping fanns också. Ett besök till den berömda bronsvarginnan från 500-talet f.Kr avslutade studieresan.

Medföljande lärare:

Nicole de Jong

ÅRSMÖTE FRANSKA SKOLANS VÄNNER 2017

Föreningen Franska Skolans Vänner inbjuder till årsmöte och en lättare måltid onsdagen den 26 april 2017 kl. 18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9.

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsperson tillika valkontrollant

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut a. Fastställande av resultat- och balansräkning b. Disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust c. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgift till föreningen

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning och revisorer

12. Behandling av motioner

13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

14. Val av valberedning, varav en person sammankallande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgängliga vid årsmötet.

Medlem som önskar ta del av dessa handlingar innan årsmötet är välkommen att vända sig till Thomas Schanning på telefon 070-601 00 06.

Anmälan till årsmötet görs senast onsdagen den 19 april 2017 per mejl till:

lotta@dracke.se

eller

per post till rektor Björn Kullgard, Franska Skolan, Box 1344, 111 83 Stockholm.

Varmt välkomna Franska Skolans Vänner!