Läsårsdata för Vårterminen 2023

Vecka 17
Fredag Mösspåtagning
Skolan stänger 13.30
Förskoleklass, fritidshemmen samt Club Quatre: Öppet

Fredag 28/4
Vecka 18
Måndag 1/5
Stängt
Måndag1/5
Vecka 19
Måndag - StudiedagMåndag8/5
Förskoleklass, Fritidshem och Club Quatre - Öppet
Vecka 20
Torsdag -Fredag
Lov
Förskoleklass, fritidshemmen samt Club Quatre: Stängt
Torsdag -Fredag 18/5-19/5
Vecka 21
Onsdag:
Studiedag
Förskoleklass, fritidshem samt Club Quatre: Stängt
Onsdag24/5
Vecka 22
Måndag
Förskoleklass stänger 14:45
Måndag29/5
Vecka 23
Måndag -Tisdag
Lovdagar
Måndag - Tisdag 5/6 - 6/6
Torsdag:
Skolavslutning
Grundskolan
Torsdag8/6
Fredag:
Skolavslutning Gymnasiet
Fredag9/6
Vecka 25
Torsdag
Förskoleklass och Fritidshem : Stängt
Torsdag 23/6
Midsommarafton
Förskoleklass, fritidshemmen: stängt
Fredag24/6
Vecka 28-32
Fritids är stängt10 juli- 4 augusti
Fritidshemmen för åk 1-3 öppnar för anmälda barn 7/8

Läsårsdata för Höstterminen 2023

Vecka 32
Fritidshemmen åk 1-3 öppnarMåndag7/8
Torsdag, fredag
Ingen ordinarie personal på fritidshemmen. Pga uppstart med övriga skolan
Torsdag, Fredag 10-11/8
Vecka 34
Skolstart grundskolan
Måndag21/8Adolf Fredriks Kyrka 09.00 Lst & Mst
10.00 Hst
Intro G1Måndag21/8Franska Skolan13.00
Upprop Gymnasiet Tisdag22/8Adolf Fredriks Kyrka 10.00
Vecka 44Höstlov
Höstlov
Förskoleklass+ fritids: öppet mån-tors
Club Quatre: stängt
Måndag -Torsdag 30/10 - 2/11
Fredag: förskoleklass + fritids stängtFredag3/11
Vecka 45
Studiedag
Förskoleklass, fritids och Club Quatre -Stängt
Måndag6/11
Vecka 51
Julavslutning
Onsdag20/12Adolf Fredriks Kyrka 09.00 Lst & Mst
10.30 Hst & Gy