Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 har drygt 200 elever. Varje klass har två klassföreståndare och undervisningen bedrivs av ämneslärare. Undervisningen sker på svenska och följer svensk läroplan. En stor del av tiden sker undervisningen även i mindre grupper. Eleverna har 3 lektioner franska i veckan i åk 4-5 samt 4 lektioner i veckan i åk 6.

Ansvarig för verksamheten är biträdande rektor Sussu Pålsson

Årskurs 7-9

Årskurs 7-9 har ca 256 elever. Varje klass har två klassföreståndare och undervisningen bedrivs av ämneslärare. Undervisningen sker på svenska och följer svensk läroplan. Större delen av tiden sker undervisningen i mindre grupper. Eleverna har undervisning i franska 4 lektioner i veckan. Spetsutbildningen har 5 lektioner i veckan.

Inom ramen för “elevernas val” erbjuds eleverna att läsa ytterligare ett modernt språk i åk 8 och 9. Eleverna kan välja mellan nybörjakurser i tyska och spanska eller förstärkningskurser i svenska och engelska.

Ansvarig för verksamheten är biträdande rektor Johan Andersson