Klicka här för ansökan till grundskolan.

Franska Skolan har f r o m hösten 2017 bytt kösystem efter ett styrelsebeslut fattat den 8 maj 2017. Detta gäller för barn födda 2012 och framåt.
För barn födda tidigare än 2012 gäller vårt gamla system som räknar från årets början .
Skolan går från ett system där barn födda tidigt på årets gynnas till ett system där vi räknar antal dagar som gått från födseln till dess att vårdnadshavarna ställt sitt barn i kö oberoende när under födelseåret barnet är fött.
T ex är ett barn fött den 13 december och registrering sker samma dag har man 0 dagar i kötid, ett annat barn som föds den 2 januari och ställs sedan i kö den 4 januari har då 2 dagars kötid och hamnar efter barnet som föds den 13 december.
Om det är fler barn som ställs i kö på samma dag (t ex födelsedagen, 0 dagar) kommer lottning ske.
Vi tillämpar fortfarande syskonförtur.

 

Frågor och svar kring ansökan:

Vilken köplats har jag?

Vi tillämpar syskonförtur för elever på grundskolan.

Förskoleklass: Ni som kan vara aktuella för en placering kontaktas under december innevarande år.

Övriga: Vi kontaktar er när en placering blir aktuell.

 

Jag vill uppdatera kontaktuppgifter, hur gör jag?

Via Franska skolans hemsida, inloggning elevkö

 

Kan jag besöka skolan innan jag fått en placering?

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot besökare men om ni blivit erbjuden en placering bjuds ni in till skolan.

 

Har ni öppet hus?

Nej inte på grundskolan, endast för gymnasiet.

 

Vid övriga frågor kontakta inskrivning@franskaskolan.se