Franska Skolan tar in 52 elever varje år i förskoleklass. Franska Skolan tillämpar följande intagningskriterier: syskonförtur, kötid och för antagning till årskurs 1 gäller förtur för de som redan går i förskoleklass. T ex är ett barn fött den 13 december och registrering sker samma dag har man 0 dagar i kötid, ett annat barn som föds den 2 januari och ställs sedan i kö den 4 januari har då 2 dagars kötid och hamnar efter barnet som föds den 13 december.

Undantag är årskurs 7 där skolan tar in en extra klass via kö och spetsprov. Franska Skolan har tillstånd från Skolverket att bedriva spetsutbildning i franska.

Anmälning till spetsutbildning sker genom att man ställer sitt barn i kö till årskurs 7.

Klicka här för: Ansökan till grundskolan

Frågor och svar kring ansökan:

Vilken köplats har jag?

Vi tillämpar syskonförtur för elever på grundskolan.

Förskoleklass: Ni som kan vara aktuella för en placering kontaktas under december innevarande år.

Övriga: Vi kontaktar er när en placering blir aktuell.

 

Jag vill uppdatera kontaktuppgifter, hur gör jag?

Via Franska skolans hemsida, inloggning elevkö

 

Kan jag besöka skolan innan jag fått en placering?

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot besökare men om ni blivit erbjuden en placering bjuds ni in till skolan.

 

Har ni öppet hus?

Nej inte på grundskolan, endast för gymnasiet.

 

Vid övriga frågor kontakta inskrivning@franskaskolan.se