Franska Skolan – från förskoleklass till gymnasium

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag ca 950 elever och 130 anställda. Fritidsverksamhet bedrivs för barn i klass 1-4. Franska Skolan grundades 1862. Den drivs som stiftelse utan vinstintresse.

Aktuellt just nu

Ny app för vårdnadshavare och elever finns att ladda ner via din app-store

Ladda-ner-schoolsoft-app 2024

Information kring intag till läsåret 24/25

För samtliga intag är det viktigt att vårdnadshavare kontrollerar att vi har korrekt mailadress i kösystemet. Detta kontrollerar ni genom att Logga in med BankID på https://sms.schoolsoft.se/franskaskolan/react/#/login/queue

Förskoleklass

I början av december mailas information ut till samtliga som har sitt barn i kö till förskoleklass.

Intaget beräknas vara i gång i slutet av januari

Åk 4

Endast ströintag

Åk 7

Vi har nu mailat ut till samtliga vårdnadshavare som var registrerade i vår kö den 22 november. Det kan hända att mailet finns i ”skräpposten”

I slutet av november mailas en intresseanmälan ut till samtliga vårdnadshavare med elever till åk 7 läsåret 24/25. I denna finns möjlighet att anmäla sitt barn till spetsprovet, som utgör intaget till spetsutbildningen. Spetsprovet görs under vecka 6 och är det enda tillfället att söka till spetsutbildningen.

Intaget beräknas vara i gång under vecka 8

Gymnasiet

Intaget sker genom gymnasieantagningen. Den 15/1 öppnar ansökningswebben för elever

Franska Skolan är en ackrediterad skola med Erasmus+