Franska Skolan – från förskoleklass till gymnasium

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag ca 950 elever och 130 anställda. Fritidsverksamhet bedrivs för barn i klass 1-4. Franska Skolan grundades 1862. Den drivs som stiftelse utan vinstintresse.

Aktuellt just nu

Öppet hus 3/5 kl. 17-19

Klicka vidare till www.franskaskolansgymnasium.se – Franska Skolans Gymnasium

och anmäl dig via formuläret.