Jubileumsfonden

Stiftelsen Franska Skolans Jubileumsfond bildades till skolans 125-årsjubileum. Den är öppen för donationer från alla som vill stödja verksamheten vid Franska Skolan.

Jubileumsfonden förvaltar också medel för S:t Josephsystrarnas fond, Sofi Almquists Minnesfond, Franska Skolans Minnesfond och Carola Thams Minnesfond. Styrelseledamöterna utses av styrelserna i Franska Skolan, Fastighetsstiftelsen och Föräldraföreningen. I styrelsen finns också skolans rektor och representanter för personalen. Fonden har till uppgift att stödja skolans verksamhet. Stöd lämnas inte till enskild person utan bara i sådan form att det blir till nytta för alla eller många i skolan.

Jubileumsfondens stöd har varit väldigt efterfrågade och uppskattade under de senaste åren och har främjat såväl skolans- som fritidshemmens miljö. Nedan finner Ni några exempel på projekt som fonden har finansierat eller lämnat bidrag till :

  • Matsalen (modernisering i samband med ombyggnad)
  • Skolgården och kyrkoparken samt skolans korridorer och klassrum (nya elevbord… ),
  • Biblioteket (årliga bokinköp, upprustning av läsplatser …)
  • Gymnastiksalen (nya gymmaskiner, insatser för att främja personalhälsovården…)
  • Fritidshemmen (allmän upprustning: tvättmaskin, förvaringsmöbler, TV, soffa…)
  • Elevdatorer

Ansökan om bidrag lämnas till rektor eller någon av styrelsens ledamöter, skriftligt eller via e-post. Vi tar också tacksamt emot frivilliga bidrag på fondens bankgirokonto (5067-6006).

Jubileumsfondens styrelse

Ordförande

Alfred Duse
ad@fpg.se

Ledamöter

Isabelle Follin
isf@adm.franskaskolan.se

Jacqueline Miura
j.miura@virgin-net

Johan Andersson (Bitr Rektor på Franska skolan)
johan.andersson@adm.franskaskolan.se

Huvudföredragande

Gunnar Haawind  (Administrationschef på Franska Skolan)
guh@adm.franskaskolan.se