Fritidsverksamhet

Skolförberedande Förskoleklassen har egen omsorg. Franska skolan har fyra fritidshem som är ett komplement till skolan.

Fritidsverksamheten för åk 1-3 drivs i närliggande lokaler. Barnen hämtas alltid av fritidspersonalen efter skoldagens slut.

Franska Liljan, åk 1, Malmskillnadsgatan 56 Tel: 070 787 71 91
Tricoloren, åk 2, Malmskillnadsgatan 58 Tel: 070 090 84 72
Bagaren, åk 3, David Bagares gata 23. Tel: 070 090 84 74

FA Tel:070 482 77 05

FB Tel:070 787 71 92

Club 4 Tel: 08 598 88 956

 

Öppettider: 7.30-17.30.

Målsättning

Fritidshemsverksamheten har som mål att

  • Skapa en trygg miljö där barnen växer och har roligt.
  • Stödja barnens sociala kompetens.
  • Uppmuntra barnen till egna initiativ och utveckla deras fantasi.

Vi månar också om en god föräldrasamverkan.

Verksamheten

Vi erbjuder skapande verksamhet i olika former som bild, keramik, drama, slöjd, experiment och bakning.
Idrott och uteverksamhet är också viktiga inslag i verksamheten.

Fritidshemmen samverkar med skolan genom tema arbeten.

Club Quatre

Club Quatre är en “fritidsklubb” för åk 4 med olika kurser som leds av våra lärare och externa föreningar.

Avgifter

Franska Skolans fritidshem tillämpar maxtaxa, samma avgiftssystem som kommunen.

Ansvarig

Ansvarig för verksamheten F-3 är Tf  biträdande rektor Sussu Pålsson samt för Club Quatre biträdande rektor Sussu Pålsson