Föreningen Franska Skolans Vänner

Föreningen, med ursprung 1937, har till uppgift att stödja Franska Skolan ideellt och ekonomiskt. Den årliga avkastningen på donerat kapital ger föreningen möjlighet att ge skolan bidrag till läromedel på franska, stöd till praktikverksamhet, teater- och kulturaktiviteter, vissa önskade inventarier samt premier till förtjänta elever. Föreningen förvaltar även en särskild fond benämnd “Åhlén-Welin-Berger Fonden” enligt särskilt gåvobrev. Villkoren i gåvobrevet stadgar att stipendium utdelas till elever i Franska Skolan som “utmärkt sig för synnerliga kunskaper och färdigheter i företrädesvis franska språket”. År 2000 instiftade föreningen ett årligt studiestipendium.

Franska Skolans Vänners styrelse

Ordförande:
Lotta Dracke
E-post: lotta@dracke.se

Ledamöter:

Helene Wehtje
E-post : helene@wehtje.se

Marianne Fredelius
E-post : Marianne.fredelius@hotmail.com

Lena Österberg
E-post :Lena.osterberg@carnegie.se

Karl Engström
E-post :Karlengstrom91@gmail.com

Skolans rektor är adjungerad till varje möte.

 

Stipendier

För elever som gått ut Franska Skolans gymnasium, finns det möjligheter att söka stipendier för fortsatta studier utomlands. Studierna ska ske på franska, och dessutom  ske på universitetsnivå eller vara ett utbyte under en termin eller två.

Stipendieansökan skall vara Franska Skolans vänner till handa för ansökan till höstens utbildningar senast den 15 juni och för studier under våren senast 15 november.

Ansökan ska innehålla slutbetyg från gymnasiet i Franska Skolan, ett personligt brev, och intagnings besked från läroverk eller högskola i fransktalande land.

Skicka ansökan till marianne.fredelius@hotmail.com eller skolans rektor.