Föreningen Franska Skolans Vänner

Föreningen, med ursprung 1937, har till uppgift att stödja Franska Skolan ideellt och ekonomiskt. Den årliga avkastningen på donerat kapital ger föreningen möjlighet att ge skolan bidrag till läromedel på franska, stöd till praktikverksamhet, teater- och kulturaktiviteter, vissa önskade inventarier samt premier till förtjänta elever. Föreningen förvaltar även en särskild fond benämnd “Åhlén-Welin-Berger Fonden” enligt särskilt gåvobrev. Villkoren i gåvobrevet stadgar att stipendium utdelas till elever i Franska Skolan som “utmärkt sig för synnerliga kunskaper och färdigheter i företrädesvis franska språket”. År 2000 instiftade föreningen ett årligt studiestipendium.

Franska Skolans Vänners styrelse

Ordförande:
Lotta Dracke
E-post: lotta@dracke.se

Ledamöter:

Helene Wehtje
E-post : helene@wehtje.se

Marianne Fredelius
E-post : Marianne.fredelius@hotmail.com

Lena Österberg
E-post :Lena.osterberg@carnegie.se

Karl Engström
E-post :Karlengstrom91@gmail.com

Lina Bertling Tjernberg

E-post: lina.bertling@gmail.com

 

Skolans rektor är adjungerad till varje möte.

 

Stipendier

För elever som gått ut Franska Skolans gymnasium, finns det möjligheter att söka stipendier för fortsatta studier utomlands. Studierna ska vara på eftergymnasial nivå och ske i ett fransktalande land där majoriteten av kurserna ska ske på franska. Max fem år får ha passerat efter din studentexamen på Franska Skolan.

Stipendieansökan skall vara Franska Skolans Vänner tillhanda för ansökan till höstens utbildningar senast den 15 juni och för studier under våren senast 15 november.

Ansökan ska innehålla slutbetyg från gymnasiet i Franska Skolan, ett personligt brev, och antagningsbesked från läroverk eller högskola i fransktalande land.

Skicka ansökan till marianne.fredelius@hotmail.com eller skolans rektor.