Förskoleklass

Franska skolans förskoleklasser tar emot 52 elever. De är indelade i 2 klasser om 26 barn vardera, som kan delas i mindre grupper. Förskoleklass-året har skolförberedande verksamhet i svenska, matematik, tema, franska, idrott och musik. Det är en heldagsomsorg där barnen har samma lärare och samma lokaler även under fritidsverksamheten.

Franska Skolan har f r o m hösten 2017 bytt kösystem efter ett styrelsebeslut fattat den 8 maj 2017. Detta gäller för barn födda 2012 och framåt.

För barn födda tidigare än 2012 gäller vårt gamla system som räknar från årets början .

Skolan går från ett system där barn födda tidigt på årets gynnas till ett system där vi räknar antal dagar som gått från födseln till dess att vårdnadshavarna ställt sitt barn i kö oberoende när under födelseåret barnet är fött.

T ex är ett barn fött den 13 december och registrering sker samma dag har man 0 dagar i kötid, ett annat barn som föds den 2 januari och ställs sedan i kö den 4 januari har då 2 dagars kötid och hamnar efter barnet som föds den 13 december.

Om det är fler barn som ställs i kö på samma dag (t ex födelsedagen, 0 dagar) kommer lottning ske.

Vi tillämpar fortfarande syskonförtur.

Öppettider: 07:30-17:30

Klicka här för att komma till ansökan.