Förskoleklass

Franska skolans förskoleklasser tar emot 52 elever. De är indelade i 2 klasser om 26 barn vardera, som kan delas i mindre grupper. Förskoleklass-året har skolförberedande verksamhet i svenska, matematik, tema, franska, idrott och musik. Det är en heldagsomsorg där barnen har samma lärare och samma lokaler även under fritidsverksamheten.

Klicka här för: Ansökan till grundskolan