Franska Skolans bibliotek

I skolbiblioteket finns ett stort utbud av skönlitteratur, facklitteratur och digitala lärresurser på svenska, engelska och franska. Biblioteket är öppet och bemannat hela skoldagen av skolbibliotekarie Sara Victorin, som hjälper till med boktips och att hitta olika källor för dina fördjupningsuppgifter. I anslutning till biblioteket finns också fyra grupprum där du både kan sitta och plugga ostört på egen hand eller jobba tillsammans med klasskamrater. Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och är anpassat för alla åldrar. Biblioteket ligger en trappa ner i huvudbyggnaden, och utgör en viktig resurs i undervisningen.

Telefonnummer 08 598 88 911, mail sara.victorin@adm.franskaskolan.se

Biblioteket finns på Facebook och Instagram.

Informationssökning för gymnasiet(KLICKA HÄR)

I biblioteket finns:

  • Flera sittplatser och fyra grupprum
  • Faktaböcker och skönlitteratur för grundskolan och gymnasiet
  • Skönlitteratur på svenska, franska, engelska

Bibliotekskataloger

Faktadatabaser

Vetenskapliga artiklar

Tidningar och tidskrifter i biblioteket

Boktips