Franska Skolans Bibliotek

Franska Skolan har ett väl utrustat och datoriserat bibliotek. Biblioteket är öppet och bemannat hela skoldagen av skolbibliotekarie Sara Victorin. Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och är anpassat för alla åldrar. Biblioteket används flitigt och utgör en viktig resurs i undervisningen. Biblioteket ligger en trappa ner i huvudbyggnaden.

Telefonnummer till biblioteket är 08 598 88 911, mail sara.victorin@adm.franskaskolan.se

Biblioteket finns på Facebook och Instagram.

Informationssökning för gymnasiet

I biblioteket finns:

  • Flera sittplatser och fyra grupprum
  • Faktaböcker och skönlitteratur för grundskolan och gymnasiet
  • Skönlitteratur på svenska, franska, engelska

Bibliotekskataloger

Faktadatabaser

Vetenskapliga artiklar – en del i fulltext

Tidningar och tidskrifter i biblioteket

Boktips