Vanliga frågor & svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Franska Skolan. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss genom att klicka på “Kontakta oss” längst upp på sidan.

Franska Skolan tar in 52 elever varje år i förskoleklass. Franska Skolan tillämpar följande intagningskriterier: syskonförtur och kötid: 1. syskonförtur och 2. kötid. Om  flera med samma kötid finnes, sker lottning. För antagning till årskurs 1 gäller förtur 1. för de som redan går i förskoleklass, 2. syskonförtur och 3. kötid. Undantag är årskurs 7 där skolan tar in elever via spetsprov. Franska Skolan har tillstånd från Skolverket att bedriva spetsutbildning i franska.
Anmälning till spetsutbildning sker genom att man ställer sitt barn i kö till årskurs 7. För övriga delar av grundskolan sker endast restintag då elever slutar.

 

Hur gör man för att komma in på Franska Skolan?

För förskole- eller grundskoleklasserna skall du använda dig av vårt ansökningsformulär.

Hur ställer man sitt barn i kö?

Under fliken grundskola på vår hemsida hittar du formuläret som fylls i och sparas. Barnet behöver hela personnumret (inklusive de 4 sista siffrorna).

Sker all undervisning på franska?

Nej, bara franskundervisningen är på franska. All övrig undervisning är på svenska, utom vissa kurser som hålls på engelska.

Måste man kunna franska för att börja på Franska Skolan?

Nej, vi har nybörjarkurser i franska både på grundskolan och på gymnasiet.

Är Franska Skolan en privatskola?

Nej, Franska Skolan är en vanlig svensk friskola som följer den svenska läroplanen. Den enda skillnaden är att alla våra elever läser franska från förskoleklass.

Har ni avgifter?

Nej, Franska Skolan har inga avgifter.