Synpunkter och klagomål

Du som är vårdnadshavare eller myndig elev kan framföra synpunkter. Vi på Franska skolan är angelägna om att vår skola har hög kvalitet. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Det kan bidra till utveckling på ditt barns skola.

Kom ihåg att positiva synpunkter är lika viktiga eftersom de talar om vad du och ditt barn uppskattar.

 

  1. Kontakta skolan

Om du har synpunkter på händelser eller upplever brister på skolan kontaktar du i första hand närmast berörd personal.

1a: Berörd personal

1b: Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du respektive biträdande rektor.

1c: Är du inte nöjd med det svar du får kontaktar du rektor.

På SchoolSoft når du all vår personal. (SchoolSoft)

 

  1.  Kontakta huvudman

Om du inte är nöjd med skolans och rektorers hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan kommer ditt ärende att gå vidare till skolchefen och huvudmannen.

E-post länk till skolchef och huvudmannens funktionsbrevlåda: synpunkter@adm.franskaskolan.se

 

  1. Kontakta Skolinspektionen 

Kontakta Skolinspektionen om du inte är nöjd med skolans hantering av dina synpunkter, och om du anser att det fortfarande finns brister på skolan. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet för alla skolor.

Lämna uppgifter om missförhållanden, Skolinspektionens webbplats