Franska Skolans historia

Franska Skolan är en av Stockholms äldsta friskolor. Den grundades 1862 av Sankt Josef-systrarna från Chambéry i Frankrike och dess syfte var att ge fattiga katolska barn en bra utbildning. Redan 1867 blev Franska Skolan en svensk skola men med franska som första främmande språk. Franska Skolan fick ett tydligt uppdrag att undervisa eleverna i den franska kulturen samtidigt som man skulle lära ut det svenska samhällets värderingar. Humanismen, d.v.s. tron på och respekten för den enskilda människan, kom att genomsyra hela skolan och ledde till att skolan öppnades för alla oavsett religion eller etnicitet. Systrarna arbetade i sann ekumenisk anda, vilket var banbrytande i 1800-talets Sverige.

I början av 1900-talet blev Franska Skolan en ren flickskola och 1910 flyttade den till lokalerna på Döbelnsgatan där skolan befinner sig än idag. 1968 togs de första pojkarna in och sedan 1973 är Franska Skolan officiellt en skola för både pojkar och flickor. De sista Sankt Josef-systrarna lämnade skolan 1978 och stiftelsen Franska Skolan tog över driften.
Franska Skolan har sedan starten 1862 haft en stark internationell prägel. Redan 1929 gick den första skolresan till Frankrike och än idag har vi många utbyten med skolor i fransktalande länder.

Idag är Franska Skolan en svensk friskola med fransk profil vilket innebär att vi följer den svenska läroplanen, att all undervisning är på svenska men att alla våra elever studerar franska på olika nivåer.