Årskurs 1-3

Årskurs 1-3 har ca 160 elever. Undervisningen sker på svenska och följer svensk läroplan. En stor del av tiden sker undervisningen även i mindre grupper. Alla elever har 3 lektioner i franska i veckan.

Till årskurs 1-3 hör tre fritidshem.

Ansvarig för verksamheten är biträdande rektor Linda Milton