En svensk skola med fransk profil

Franska Skolan är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar franska på olika nivåer.

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag cirka 850 elever.

Franska Skolan ligger mitt i centrala Stockholm i de vackra kvarteren runt Johannes kyrka. Här har skolan legat sedan 1910. Lokalerna är moderna samtidigt som mycket av den gamla charmen har bevarats.

2010 förvärvades fastigheten på Döbelnsgatan 3, det s.k. Fattighuset. Här inryms nu gymnasiets samhällsvetenskapliga program.

Franska Skolans uppgift är att ge sina elever kunskap av hög kvalitet. För oss är det viktigt att våra elever får en god grund för vidare studier och för ett aktivt liv i ett föränderligt samhälle. I dagens internationella kommunikationssamhälle är det också vår uppgift att utveckla våra elevers förmåga att kommunicera på flera språk.

Franska Skolan har erkänt skickliga pedagoger och våra elever uppnår mycket goda studieresultat. Alla lektioner är lärarledda och lärartätheten är hög.

Franska Skolans uppgift är också att ge våra elever ett humanistiskt synsätt d.v.s. tron på och respekten för den enskilda människan och hennes förmåga att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas till goda samhällsmedborgare i ett demokratiskt samhälle.

Franska Skolan erbjuder en lugn studiemiljö och en respektfull samvaro där alla blir sedda.