Styrelse, ledning & organisation

Franska Skolans struktur och organisation är enhetlig från förskola till gymnasium. Skolans verksamhet är organiserad i tre enheter. Grundskolan omfattar förskoleklass, lågstadium åk 1-3, mellan- och högstadium åk 4-9.  Gymnasiet har de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och humanistiska programmen.

Ledning

Rektor 
Björn Kullgard 08-598 88 901
bjorn.kullgard@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för gymnasiet
Therese Bénèzeth 08-598 88 907
therese.benezeth@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för förskoleklass, lågstadiet och fritidshemmen (åk F-3)
Cecilia Wendt 08-598 88 902
cecilia.wendt@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för mellanstadiet (åk 4-6)
Anna Forsman, 08-598 88 904

anna.forsman@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för högstadiet (åk 7-9)
Johan Andersson 08-598 88 903
johan.andersson@adm.franskaskolan.se

Styrelse

Ordförande

Johan Stenberg
johanstenbergiandebol@hotmail.com
johan.stenberg@adm.franskaskolan.se

Med en Fil kand från Stockholms universitet och vidare studier på Collège d’Europe , påbörjade Johan Stenberg sin karriär på Tetra Pak som marknadsassistent för att sedan gå vidare till sin långa karriär inom bankvärlden med start på Handelsbanken som bankdirektör med ansvar för Västeuropa. Efter sin tjänst på Handelsbanken gick Stenberg över till Nordbanken som bl a utlandschef och chef för koncerninformation. Efter Nordbanken fortsatte Johan över till MeritaNordbanken och Nordea. Johan är även ordförande i franska och- västafrikanska handelskamrarna och konsul för Republiken Niger. Utöver sittande ordförande för Stiftelsen Franska Skolan har Johan, och har haft, flera styrelseuppdrag som styrelseordförande i: Cartesiusstiftelsen, Föreningen Nyckelviksskolan, Timmermansordens Hjälpkommitté. Men även som vice ordförande och ledamot i: Fonds Descartes, Corps Consulaire de Stockholm, Anna Whitlocks Minnesfond. Johan Stenberg har dessutom fått utmärkelsen Riddare av Franska Hederslegionen efter framstående meriter sammankopplat till Frankrike. Johans barn har gått på Franska Skolan.

jOHAN sTENBERG

Vice ordförande

Karin Ekstrand
karin.ekstrand@stockholm.se

Med en lärarexamen, bachelor of social science, specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, rektorsutbildning samt en pågående master i pedagogiskt ledaskap – har Karin en lång karriär inom skolvärlden. Hon har varit rektor i kommunal grundskola sedan 1999 och suttit i Franska Skolans styrelse sedan 1998. Utöver sina rektorstjänster genom åren har Karin även hållit föreläsningar och kurser, gett chefsstöd och rådgivning inom det skoljuridiska fältet. Hon har även haft uppdrag inom Skolverkets matematiksatsning.

Ledamöter

Björn Kullgard

bjorn.kullgard@adm.franskaskolan.se

Björn är uppvuxen i Stockholm och har under femton år arbetat som officer. Efter försvarshögskolan tjänstgjorde Björn som chef för Sveriges snabbinsatskompani på Balkan och ansvarade som chef för värnpliktskompanier på Gotland. 2004 karriärväxlade Björn till skolvärlden och blev rektor på ett idrottsgymnasium i Stockholm. Från 2006 har Björn varit biträdande rektor på Franska Skolans gymnasium och från hösten 2015 är han rektor för Franska Skolan.

2007-2009 genomgick Björn den statliga rektorsutbildningen.

Jonas Lindwall

jonas.lindwall@adm.franskaskolan.se

Jonas Lindwall inledde sina eftergymnasiala studier vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm där han gick på Idrottslärarlinjen 1989 till 1993 varefter han erhöll sin examen och påbörjade sitt arbete som idrottslärare. Efter tjänster på två andra skolor, först ett gymnasium och därefter en grundskola, kom Jonas till Franska Skolan i augusti 1997 där han arbetat som idrottslärare för, först de yngre årskurserna i förskoleklass till och med årskurs 5 i nio år, och därefter med de äldsta årskurserna på skolans gymnasium, en tjänst han innehar än i dag.
År 1999 blev Jonas ämnesansvarig för hela skolans idrott och 2010 blev han skolans första lärare i ett praktisk-estetiskt ämne som erhöll förstelärarskap. 2015 blev Lindwall erbjuden tjänst som biträdande rektor för skolans yngre del, förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidsverksamheten, och arbetade som skolledare 2015-2017 och han gjorde även ett inhopp som vikarierande skolledare på skolans mellanstadium under läsåret 2018-2019. Sedan 2017 sitter Jonas som lärarrepresentant i Franska Skolans Styrelse och utöver de yrkesmässiga uppdragen har Jonas två barn som båda har gått på Franska Skolans grundskola, en dotter född 2001 och en dotter född 2003.

Jenny Holmgren Penser

jenny.holmgren@penser.se

Jenny, född 1973, är uppvuxen i England men kom till Sverige under gymnasietiden och har en ekonomiexamen från Lunds Universitet. Mellan 1997 och 2003 arbetade hon på Bloomberg som journalist med ansvar för den nordiska bank och försäkringssektorn. Sedan 2004 har hon fokuserat på familjeföretaget Erik Penser Bank där hon idag är vice ordförande. Övrig tid ägnar hon åt arbete med hemlöshet i Stockholm genom organisationen Gula Änglarna. Jenny har tre barn på Franska skolan.

Peder Johnson
peder.e.johnson@gmail.com

Studietiden för Peder Johnson inleddes i Nyköping för att fortsättas vid Uppsalas universitet där studier i bl.a matematik och juridik avlades. Peder är en entreprenör inom fastighetsbranschen där han bland annat är medgrundare till två börsnoterade fastighetsbolag. Utöver sin styrelsepost i Franska Skolan är han även ordförande i skolans fastighetsråd. Peder sitter även med i andra styrelser som är fastighetsrelaterade samt en kammarmusikförening. Peder har ett barn i årskurs 9 på skolan, en som går andra året på gymnasiet, och ett barn som har gått ut gymnasiet som nu studerar på universitetet.

Robin Rosenkranz
robin.rosenkranz@gmail.com

Robin Rosenkranz har två barn i Franska skolan och växte själv upp runt hörnet till skolan i Vasastan. Robin har en jur kand från Lund och en fil kand i Idéhistoria och Statskunskap från Stockholm. Efter en inledande karriär i domstol har han med snart 20 år som tjänsteman i Regeringskansliet arbetat som diplomat i Bryssel, chefsförhandlare och föreläsare samt föredragshållare kring EU-arbetet.

Françoise Sule
francoise.sule@adm.franskaskolan.se

Francoise är universitetsadjunkt i franska ( Franska Skolan 1979-2017, Stockholm universitet 2002-2019, Senioruniversitet 2019-), f.detta president för AEFS/FLF( fransklärarföreningen i Sverige)  , har ett bra internationellt nätverk inom utbildningsfrågor och frankofoni.

Översättare av skönlitteratur från svenska till franska. Vice-présidente AIEQ ( association internationale des études québécoises) – Kontaktperson för Fondation Thuram i Sverige.

Annika Elmgart

annika.elmgart@gmail.com 

Anne-Karine Lescarmontier

ak.lescarmontier@adm.franskaskolan.se

Christophe Premat

christophe.premat@su.se

Revisorer

Öhrlings Price WaterhouseCoopers

Elisabeth Nilsson
elisabeth.nilsson@se.pwc.com

Anders Nordenstam
Ekonomiansvarig och adjungerad i FS styrelse
anders.nordenstam@adm.franskaskolan.se