Styrelse, ledning & organisation

Franska Skolans struktur och organisation är enhetlig från förskola till gymnasium. Skolans verksamhet är organiserad i tre enheter. Grundskolan omfattar förskoleklass, lågstadium åk 1-3, mellan- och högstadium åk 4-9.  Gymnasiet har de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och ekonomiska programmen.

Ledning

Rektor 

Johan von Gerber 08-598 88 901

jvg@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för gymnasiet
Armi Tulldahl 08-598 88 907

art@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för högstadiet (åk 7-9)
Johan Andersson 08-598 88 903

joa@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för mellanstadiet (åk 4-6)
Sussu Pålsson 08-59888904

sup@adm.franskaskolan.se

Tf Bitr. rektor för förskoleklass, lågstadiet och fritidshemmen (åk F-3)
Linda Milton 08-59888902

lim@adm.franskaskolan.se

Gunnar Haawind

gunnar.haawind@adm.franskaskolan.se

Franska Skolans styrelse

Ordförande

Johan Stenberg

johanstenbergiandebol@hotmail.com
johan.stenberg@adm.franskaskolan.se

Med en Fil kand från Stockholms universitet och vidare studier på Collège d’Europe , påbörjade Johan Stenberg sin karriär på Tetra Pak som marknadsassistent för att sedan gå vidare till sin långa karriär inom bankvärlden med start på Handelsbanken som bankdirektör med ansvar för Västeuropa. Efter sin tjänst på Handelsbanken gick Stenberg över till Nordbanken som bl a utlandschef och chef för koncerninformation. Efter Nordbanken fortsatte Johan över till MeritaNordbanken och Nordea. Johan är även ordförande i franska och- västafrikanska handelskamrarna och konsul för Republiken Niger. Utöver sittande ordförande för Stiftelsen Franska Skolan har Johan, och har haft, flera styrelseuppdrag som styrelseordförande i: Cartesiusstiftelsen, Föreningen Nyckelviksskolan, Timmermansordens Hjälpkommitté. Men även som vice ordförande och ledamot i: Fonds Descartes, Corps Consulaire de Stockholm, Anna Whitlocks Minnesfond. Johan Stenberg har dessutom fått utmärkelsen Riddare av Franska Hederslegionen efter framstående meriter sammankopplat till Frankrike. Johans barn har gått på Franska Skolan.

Vice ordförande

Karin Ekstrand

ekstrand.karin.m@gmail.com

Med en lärarexamen, bachelor of social science, specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, rektorsutbildning samt en pågående master i pedagogiskt ledaskap – har Karin en lång karriär inom skolvärlden. Hon har varit rektor i kommunal grundskola sedan 1999 och suttit i Franska Skolans styrelse sedan 1998. Utöver sina rektorstjänster genom åren har Karin även hållit föreläsningar och kurser, gett chefsstöd och rådgivning inom det skoljuridiska fältet. Hon har även haft uppdrag inom Skolverkets matematiksatsning.

Ledamöter

Cristina Bergner

Cristina Bergner är jurist och arbetar främst inom allmän tvistlösning, arbetsrättsliga frågor och med franchise- och distributionsrätt. Hon arbetar också i ett projekt för IT-utveckling inom juridiken. Cristina har en bakgrund från Skatteverket och som bolagsjurist. Cristina har själv gått i Franska skolan, och hon har två barn som tagit studenten på skolan.

cristina@cristalaw.se

Jessica Faager

Jessica Faager, som ursprungligen kommer från Småland, har genomgått omfattande universitetsstudier i Sverige, Frankrike och Storbritannien med studier utomlands i städer som Paris och Oxford. Hon är behörig gymnasielärare i franska och engelska och har nu arbetat på Franska Skolan i 12 år. I sin nuvarande befattning undervisar hon på låg-, mellan- och högstadiet, vilket ger henne en mycket varierad arbetsdag samt stor insikt i skolans verksamhet. Hon har tidigare arbetat på skolor i Örebro samt andra skolor i Stockholm men valde att gå till Franska Skolan för att vara de allra yngsta elevernas första kontakt med franskan för att sedan följa och starkt påverka deras framsteg i språket genom åren på skolan.

Jessica har haft olika ansvarsområden på tidigare skolor och så även på Franska skolan där hon är ämnesansvarig, équipeledare och förstelärare.
Som person är Jessica positiv, nyfiken och lösningsorienterad. Hon ser fram emot att engagera sig i styrelsearbetet på vår skola vilket hon ser är i startgroparna för ett nytt och förhoppningsvis mycket framgångsrikt kapitel.

jef@adm.franskaskolan.se

Martin Hedensiö

Martin Hedensiö är en civilekonom, med inriktning mot koncernredovisning, som efter 8 år inom det området sadlade om, pluggade journalistik och sedan dess arbetat inom kommunikation. Han har bl.a varit senior partner och ansvarig för Financial & Corporate Communications på Hallvarsson & Halvarsson, vice vd på Springtime, och därefter som konmunikationschef/-direktör på Nasdaq Europe, Middle East,& Africa, Svenska Spel och Alecta. Martins barn har bägge gått på Franska Skolan och Martin var ledamot i Föräldraföreningens styrelse under några år.

martinhedensio@hotmail.com

Sven Waldenström

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Efter roller med personal- och resultatansvar inom snabbrörliga konsumentvaror och läkemedel arbetar Sven sedan ett 10-tal år som konsult inom företagsledning, chefsrekrytering samt fastigheter i egen verksamhet. Sven har tidigare haft barn i Franska skolan 1994 – 2005 och har idag en son, Alexandre, som nu går i 7:e klass i skolan. Han har sedan länge starka kopplingar till Frankrike och behärskar franska flytande i tal och skrift.

sven.waldenstroem@palazzini.eu

Caroline Åkerman

Caroline Åkerman är civilekonom och har under tjugo års tid arbetat som CFO/ekonomichef i olika branscher och de senaste elva åren arbetat som Family Office Manager åt en privat investerare med familj och som CFO i flertalet bolag inom Vargasgruppen, som bland annat grundat Northvolt, H2 Greensteel och ett flertal andra bolag. Caroline är ledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Caroline har två barn som båda gått på Franska Skolan.

carolineakerman@gmail.com

Suppleanter

Patrik Ståhl

Patrik Ståhl är civilingenjör i botten och numera docent i bioteknologi, han forskar och undervisar som universitetslektor på KTH. Där utvecklar han bland annat tekniker för analys av vår arvsmassa. Han har även varit verksam som entreprenör vilket lett till ett brett internationellt genomslag för en av dessa tekniker. Patrik var med och grundade Franska Skolans Alumniförening 2008. Han har ett barn på Franska Skolan och har själv gått på skolan.

patrikstahl@gmail.com

Daniel Svensson

Daniel Svensson är departementsråd och chef för kansliet för samordning av EU-frågor i Statsrådsberedningen. Han har en Politices Magisterexamen från Göteborgs univeristet och har arbetat med EU-frågor i 25 år, bl.a. som utsänd till EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation i Bryssel. Med en franskspråkig fru och två barn födda i Belgien är Daniel mån om Franska skolans internationella och franskspråkiga profil. Han har två ungdomar på skolan, en son i gymnasiet och en dotter i högstadiet.

Joakim Askegård

Uppväxt i Stockholm, gift med tre barn (två i Franska skolan), affärsjurist, varit chefjurist i företag och bank, styrelseledamot i skolans föräldraförening i fem år.

Fredrik Janse

Fredrik Janse är VD för säkerhetsföretaget SRS Security AB och har jobbat utomlands med säkerhetsfrågor under många år för bl.a. EU. Innan dess var Fredrik officer i Försvarsmakten och har både levt och arbetat i fransktalande länder utanför Europa. Fredrik har ett barn på Franska skolan.

Kaisa Leader

Michaela Livijn

Revisorer

Öhrlings Price WaterhouseCooper

Jens Persson

Therese Hedberg