Styrelse, ledning & organisation

Franska Skolans struktur och organisation är enhetlig från förskola till gymnasium. Skolans verksamhet är organiserad i tre enheter. Grundskolan omfattar förskoleklass, lågstadium åk 1-3, mellan- och högstadium åk 4-9.  Gymnasiet har de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och ekonomiska programmen.

Ledning

Rektor 

Johan von Gerber 08-598 88 901

jvg@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för gymnasiet
Armi Tulldahl 08-598 88 907

art@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för högstadiet (åk 7-9)
Johan Andersson 08-598 88 903

joa@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för mellanstadiet (åk 4-6)
Sussu Pålsson 08-59888904

sup@adm.franskaskolan.se

Tf Bitr. rektor för förskoleklass, lågstadiet och fritidshemmen (åk F-3)
Sussu Pålsson 08-59888904

sup@adm.franskaskolan.se

Administrationschef

Gunnar Haawind

gunnar.haawind@adm.franskaskolan.se

Franska Skolans styrelse

Ordförande

Johan Stenberg

johanstenbergiandebol@hotmail.com
johan.stenberg@adm.franskaskolan.se

Med en Fil kand från Stockholms universitet och vidare studier på Collège d’Europe , påbörjade Johan Stenberg sin karriär på Tetra Pak som marknadsassistent för att sedan gå vidare till sin långa karriär inom bankvärlden med start på Handelsbanken som bankdirektör med ansvar för Västeuropa. Efter sin tjänst på Handelsbanken gick Stenberg över till Nordbanken som bl a utlandschef och chef för koncerninformation. Efter Nordbanken fortsatte Johan över till MeritaNordbanken och Nordea. Johan är även ordförande i franska och- västafrikanska handelskamrarna och konsul för Republiken Niger. Utöver sittande ordförande för Stiftelsen Franska Skolan har Johan, och har haft, flera styrelseuppdrag som styrelseordförande i: Cartesiusstiftelsen, Föreningen Nyckelviksskolan, Timmermansordens Hjälpkommitté. Men även som vice ordförande och ledamot i: Fonds Descartes, Corps Consulaire de Stockholm, Anna Whitlocks Minnesfond. Johan Stenberg har dessutom fått utmärkelsen Riddare av Franska Hederslegionen efter framstående meriter sammankopplat till Frankrike. Johans barn har gått på Franska Skolan.

Vice ordförande

Karin Ekstrand

ekstrand.karin.m@gmail.com

Med en lärarexamen, bachelor of social science, specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, rektorsutbildning samt en pågående master i pedagogiskt ledaskap – har Karin en lång karriär inom skolvärlden. Hon har varit rektor i kommunal grundskola sedan 1999 och suttit i Franska Skolans styrelse sedan 1998. Utöver sina rektorstjänster genom åren har Karin även hållit föreläsningar och kurser, gett chefsstöd och rådgivning inom det skoljuridiska fältet. Hon har även haft uppdrag inom Skolverkets matematiksatsning.

Ledamöter

Cristina Bergner

cristina.bergner@astralaw.se

Cristina Bergner är advokat och arbetar främst som försvarare och ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Hon har medverkat som försvarare i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet. Cristina har en bakgrund från Skatteverket och som bolagsjurist. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar hon med franchise- och distributionsrätt, allmän tvistlösning och även med arbetsrättsliga frågor. Cristina har själv gått i Franska skolan, och hon har ett barn som gått ut och ett som går i gymnasiet nu.

Sven Waldenström

sven.waldenstroem@palazzini.eu

Caroline Åkerman

carolineakerman@gmail.com

Jessica Faager

Jessica Faager, som ursprungligen kommer från Småland, har genomgått omfattande universitetsstudier i Sverige, Frankrike och Storbritannien med studier utomlands i städer som Paris och Oxford. Hon är behörig gymnasielärare i franska och engelska och har nu arbetat på Franska Skolan i 12 år. I sin nuvarande befattning undervisar hon på låg-, mellan- och högstadiet, vilket ger henne en mycket varierad arbetsdag samt stor insikt i skolans verksamhet. Hon har tidigare arbetat på skolor i Örebro samt andra skolor i Stockholm men valde att gå till Franska Skolan för att vara de allra yngsta elevernas första kontakt med franskan för att sedan följa och starkt påverka deras framsteg i språket genom åren på skolan.
Jessica har haft olika ansvarsområden på tidigare skolor och så även på Franska skolan där hon är ämnesansvarig, équipeledare och förstelärare. Jessica är engagerad i skolans helhet och har en bred förståelse för många frågor som bidrar till att skapa en skola att vara mycket stolt över. Jessica har två barn som gått respektive går i grundskolan på Franska Skolan vilket är ett kvitto på att Jessica brinner för vår skola och dess framtid.

jessica.faager@adm.franskaskolan.se

Martin Hedensiö

martinhedensio@hotmail.com

Suppleanter

Patrik Ståhl

patrikstahl@gmail.com

Patrik Ståhl är civilingenjör i botten och numera docent i bioteknologi, han forskar och undervisar som universitetslektor på KTH. Där utvecklar han bland annat tekniker för analys av vår arvsmassa. Han har även varit verksam som entreprenör vilket lett till ett brett internationellt genomslag för en av dessa tekniker. Patrik var med och grundade Franska Skolans Alumniförening 2008. Han har ett barn på Franska Skolan och har själv gått på skolan.

Fredrik Janse

Daniel Svensson

Kaisa Leader

Michaela Livijn

Joakim Askegård

Revisorer

Öhrlings Price WaterhouseCooper

Jens Persson

Therese Hedberg