Styrelse, ledning & organisation

Franska Skolans struktur och organisation är enhetlig från förskola till gymnasium. Skolans verksamhet är organiserad i tre enheter. Grundskolan omfattar förskoleklass, lågstadium åk 1-3, mellan- och högstadium åk 4-9.  Gymnasiet har de samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och ekonomiska programmen.

Ledning

Bitr. rektor för förskoleklass, lågstadiet och fritidshemmen (åk F-3)
Cecilia Wendt 08-598 88 902

cew@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för högstadiet (åk 7-9)
Johan Andersson 08-598 88 903

joa@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för mellanstadiet (åk 4-6)
Thordis Sjöstrand 08-598 88 904

ths@adm.franskaskolan.se

Bitr. rektor för gymnasiet
Therese Bénèzeth 08-598 88 907

thb@adm.franskaskolan.se

Rektor 

Anna-Lena Bresell 0707488551

alb@adm.franskaskolan.se

Franska Skolans styrelse

Ordförande

Johan Stenberg

johanstenbergiandebol@hotmail.com
johan.stenberg@adm.franskaskolan.se

Med en Fil kand från Stockholms universitet och vidare studier på Collège d’Europe , påbörjade Johan Stenberg sin karriär på Tetra Pak som marknadsassistent för att sedan gå vidare till sin långa karriär inom bankvärlden med start på Handelsbanken som bankdirektör med ansvar för Västeuropa. Efter sin tjänst på Handelsbanken gick Stenberg över till Nordbanken som bl a utlandschef och chef för koncerninformation. Efter Nordbanken fortsatte Johan över till MeritaNordbanken och Nordea. Johan är även ordförande i franska och- västafrikanska handelskamrarna och konsul för Republiken Niger. Utöver sittande ordförande för Stiftelsen Franska Skolan har Johan, och har haft, flera styrelseuppdrag som styrelseordförande i: Cartesiusstiftelsen, Föreningen Nyckelviksskolan, Timmermansordens Hjälpkommitté. Men även som vice ordförande och ledamot i: Fonds Descartes, Corps Consulaire de Stockholm, Anna Whitlocks Minnesfond. Johan Stenberg har dessutom fått utmärkelsen Riddare av Franska Hederslegionen efter framstående meriter sammankopplat till Frankrike. Johans barn har gått på Franska Skolan.

Vice ordförande

Karin Ekstrand


karin.ekstrand@stockholm.se

Med en lärarexamen, bachelor of social science, specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, rektorsutbildning samt en pågående master i pedagogiskt ledaskap – har Karin en lång karriär inom skolvärlden. Hon har varit rektor i kommunal grundskola sedan 1999 och suttit i Franska Skolans styrelse sedan 1998. Utöver sina rektorstjänster genom åren har Karin även hållit föreläsningar och kurser, gett chefsstöd och rådgivning inom det skoljuridiska fältet. Hon har även haft uppdrag inom Skolverkets matematiksatsning.

Ledamöter

Jonas Lindwall

jonas.lindwall@adm.franskaskolan.se

Jonas Lindwall inledde sina eftergymnasiala studier vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm där han gick på Idrottslärarlinjen 1989 till 1993 varefter han erhöll sin examen och påbörjade sitt arbete som idrottslärare. Efter tjänster på två andra skolor, först ett gymnasium och därefter en grundskola, kom Jonas till Franska Skolan i augusti 1997 där han arbetat som idrottslärare för, först de yngre årskurserna i förskoleklass till och med årskurs 5 i nio år, och därefter med de äldsta årskurserna på skolans gymnasium, en tjänst han innehar än i dag.
År 1999 blev Jonas ämnesansvarig för hela skolans idrott och 2010 blev han skolans första lärare i ett praktisk-estetiskt ämne som erhöll förstelärarskap. 2015 blev Lindwall erbjuden tjänst som biträdande rektor för skolans yngre del, förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidsverksamheten, och arbetade som skolledare 2015-2017 och han gjorde även ett inhopp som vikarierande skolledare på skolans mellanstadium under läsåret 2018-2019. Sedan 2017 sitter Jonas som lärarrepresentant i Franska Skolans Styrelse och utöver de yrkesmässiga uppdragen har Jonas två barn som båda har gått på Franska Skolans grundskola, en dotter född 2001 och en dotter född 2003.

Robin Rosenkranz


robin.rosenkranz@gmail.com

Robin Rosenkranz har två barn i Franska skolan och växte själv upp runt hörnet till skolan i Vasastan. Robin har en jur kand från Lund och en fil kand i Idéhistoria och Statskunskap från Stockholm. Efter en inledande karriär i domstol har han med snart 20 år som tjänsteman i Regeringskansliet arbetat som diplomat i Bryssel, chefsförhandlare och föreläsare samt föredragshållare kring EU-arbetet.

Lena Österberg

lena.osterberg@carnegie.se

Lena Österberg har efter examen från Handelshögskolan arbetat inom finansbranschen, först inom corporate finance och sedan som aktieanalytiker för internationella och svenska finanshus. Hon blev under sin tid som analyschef på Carnegie utsedd till Sveriges främsta aktieanalytiker fem år i rad. Lena är idag ansvarig för hållbarhetsanalys och strategi på Carnegie och sitter även i styrelsen för Franska Skolans Vänner. Hon har ett barn som gått ut Franska skolan och ett som går på högstadiet.

Annika Elmgart

annika.elmgart@gmail.com 

Cristina Bergner

cristina.bergner@astralaw.se

Cristina Bergner är advokat och arbetar främst som försvarare och ombud inom affärsrelaterad straffrätt. Hon har medverkat som försvarare i ett antal uppmärksammade mål rörande ekonomisk brottslighet. Cristina har en bakgrund från Skatteverket och som bolagsjurist. Förutom affärsrelaterad straffrätt arbetar hon med franchise- och distributionsrätt, allmän tvistlösning och även med arbetsrättsliga frågor. Cristina har själv gått i Franska skolan, och hon har ett barn som gått ut och ett som går i gymnasiet nu.

Patrik Ståhl

patrikstahl@gmail.com

Patrik Ståhl är civilingenjör i botten och numera docent i bioteknologi, han forskar och undervisar som universitetslektor på KTH. Där utvecklar han bland annat tekniker för analys av vår arvsmassa. Han har även varit verksam som entreprenör vilket lett till ett brett internationellt genomslag för en av dessa tekniker. Patrik var med och grundade Franska Skolans Alumniförening 2008. Han har ett barn på Franska Skolan och har själv gått på skolan.

Revisorer

Öhrlings Price WaterhouseCooper

Jens Persson

Anders Nordenstam
Ekonomiansvarig och adjungerad i FS styrelse
anders.nordenstam@adm.franskaskolan.se