Föräldraföreningen

Franska Skolan har sedan många år en stark Föräldraförening. Föreningen drivs av en styrelse bestående av tio föräldrar som jobbar helt ideellt för att bibehålla och stärka Franska Skolans höga kvalitet. Alla familjer är välkomna som medlemmar!

Genom ditt medlemskap kan Föräldraföreningen bl a

–        Arrangera föräldraseminarier

–        Vid läsårets början, anordna ett stort mingel för samtliga föräldrarepresentanter,

två per klass.

–        Dela ut stipendiet Skolans Eldsjäl, vilket är en symbolisk summa till några ur skolans personal som har utmärkt sig under året.

–        Arrangera den årliga, för klasserna inkomstbringande vårfesten Fête du Printemps, där eleverna tjänar pengar till sina klasser

–        Tillsammans med skolan dela ut ett stort antal stipendier till elever vid skolavslutningarna.

–        Dela ut penningbidrag (efter ansökan) till diverse elevprojekt (t ex skolans idrottsförening).

–        Hjälpa till att arrangera det också för klasserna inkomstbringande

Café hembakat – Café des Enfants. Ett språkcafé som kan uppstå i foajén, fredagar efter anmälan av klassernas föräldrarepresentanter

–        Tillsammans med anmälda klasser arrangera den nu årligen återkommande

 Julbasaren – Marché de Noël. Även detta inkomstbringande för klasserna på skolan.

–        Årligen styra upp kring roddarna vid deltagande av Gymnasierodden

–        Hjälpa till att ta fram och till viss del stödja aktiviteter med fokus på franska språket

+ mycket mer.

Medlemskap i Föräldraföreningen (300:-/familj och läsår) betalas via BG 5738-0578 eller  Swish nummer: 1235441829  Ange familjens efternamn och barnets/barnens klasser i meddelandefältet

Hälsningar Föräldraföreningens styrelse

Email: foraldraforeningen@franskaskolan.se

Vi finns på Instagram och Facebook