Föräldraföreningen

Vill du bidra till att bibehålla Franska Skolans unika kultur, atmosfär och sammanhållning?

Både nuvarande och tidigare elever vittnar om något speciellt som gör vår skola unik och

trivsam – kulturen, atmosfären och den goda sammanhållningen.

Till stor del skapas det av traditioner som ligger utanför skolpersonalens ansvar.

Traditionerna går i arv, och där är Föräldraföreningen vid Franska Skolan, en viktig bärare.

 

Genom att bli medlem i Föräldraföreningen möjliggör man att kulturen och aktiviteterna lever kvar. Föreningen drivs av en styrelse med tio föräldrar som jobbar helt ideellt.

 

Medlemskap i föräldraföreningen kostar 300 kronor per familj och läsår.

Avgiften kan betalas via BG 5738-0578 eller Swish nummer: 1235441829.

Ange familjens efternamn och barnets/barnens klasser i meddelandefältet.

 

Vi finns på Facebook och Instagram


Föräldraföreningens styrelse vid Franska Skolan

 

Kontaktuppgifter:

Föräldraföreningens styrelse vid Franska Skolan

Läsåret 20/21:

 

Email: foraldraforeningen@franskaskolan.se

 

Styrelseordförande:

Gullevi Ahrsjö, email: FSFF-gullevi.ahrsjo@franskaskolan.se

 

Vice ordförande:

Jonas Nordin, medlemsansvarig, email: talkieking@gmail.com

 

Styrelseledamöter:

Hans-Åke Ahlm, ekonomi, email: hans-ake.ahlm@allt2.se

Joakim Askegård, ekonomi, email: joakim.askegard@confidelegal.se

Sabine Nordquist, email: sabine.nordquist@gmail.com

Ulrika Martin, email: ulis@sebulis.com

Jalle Torbjörnsson, email: jalle@jallefotograf.se

 

Styrelsesuppleanter:

Martin Hedensiö, email: martinhedensio@hotmail.com

Anna Sylvén Björnör, email: anna.sylven.bjornor@gmail.com

Kristina Johannisson, email: kristina.johannisson@gmail.com

 

Revisorer:

Per Agerman, email: post@peragerman.se

Eva Lindstrand, email: eva.lindstrand@se.gt.com

 

Revisorssuppleant:

Jon Tsai, email: jontsa@me.com

 

Valberedning 2020/2021:

Anneli Cederschiöld,repr. låg och mellanstadiet, sammankallande,

email: anneli@cederschiold.nu

Nathalie Salasca, repr. högstadiet, email: nathalie.salasca@hotmail.se
Alexia Ross Jaldung, repr. gymnasiet, arjaldung@yahoo.com