Franska Profilen

Att lära sig kommunicera på främmande språk och utveckla de fyra språkfärdigheterna – läsa, skriva, tala och lyssna – är en väsentlig del av en internationellt orienterad utbildning. Undervisningen i franska syftar till att eleverna ska få sådana kunskaper att de kan och vågar använda språket. Alla elever i Franska Skolans grundskola läser franska 4-5 lektioner i veckan och alla är nivågrupperade. Elever som är antagna till spetsutbildningen har 5 lektioner i veckan. Nybörjargrupper finns i åk 7 och extra stödundervisning ges till de elever som skrivs in i mellanstadiet.

Franska Skolan har utbyten med flera skolor i fransktalande länder, då eleverna får arbeta tillsammans i olika projekt och får möjlighet att träffas och bo hos varandra. Under läsåret tar vi emot många författare, konstnärer, sagoberättare och samhällsdebattörer från fransktalande länder, som bidrar till att ge eleverna en god inblick i franskspråkigt kultur – och samhällsliv.

Spetsutbildning i franska

Skolverket har beviljat 8 skolor i Sverige att bedriva spetsutbildning i något ämne. Franska Skolan är en av dessa skolor och vi har beviljats spetsutbildning i franska. Detta innebär att elever fr.o.m. åk 7 kommer att få möjlighet att läsa franska på gymnasienivå. Spetsutbildningen har pågått sedan läsåret 2012/13.

Spetsutbildningen i franska innebär att eleverna läser gymnasiets steg 2 i åk 7, steg 3 i åk 8 och steg 4 i åk 9. Det är endast behöriga gymnasielärare i franska som undervisar. Eleverna får gymnasiebetyg i alla stegen samtidigt som de även får grundskolebetyg i franska.

Efter avslutad spetsutbildning i grundskolan kan de elever som eventuellt önskar höja sina gymnasiebetyg läsa om kurserna på gymnasiet.

Intresseanmälan till spetsutbildningen skickas ut via mejl till samtliga i kö för åk 7,  i december innevarande år

Antagningen till spetsutbildningen sker efter att eleverna genomgått ett test. Kallelse till testet skickas efter att vi mottagit intresseanmälan.