Franska och arbetslivet

Gymnasieelever i årskurs 3 närmar sig fasen när de börjar fundera över vilken linje de skulle välja i framtiden. För att inspireras fick FR6-7 gruppen träffa Guillaume Siron (Adjunkt professor, Departement av Biologi, Geologi och Naturvetenskap), som nu forskar i Italien, men ursprungligen kommer från Frankrike. Eleverna frågade Guillaume om hans beslut att arbeta inom geologi och programmering, samt hur hans resultat kan användas i nuvarande klimatkrisen. Studentlivet och internationella mobiliteten (Frankrike, Schweiz, USA och Italien) var också intressanta ämne att veta mer om. Guillaume Siron bekräftade hur det franska språket kan ge extra möjligheter, särskilt när man behärskar också engelska och svenska.

I samarbete med Skype a Scientist.