H1 på årets språkcafé.

Humanisterna i G1 firade den europeiska språkdagen traditionsenligt med ett besök på språkcaféet på Europahuset. Eleverna fick tillfälle att prova på olika språk, bl a italienska, isländska, georgiska och grekiska. De fick även tillfälle att få information om några av Sveriges minoritetsspråk såsom Romani Chib och Yiddish. Besöket avslutades med en frågesport.

 

Medföljande lärare: Nicole de Jong

 

bild-4 bild-5

Studentexamen 2016

Torsdagen den 9 juni tog eleverna i G3 studenten. Under ceremonin i St Johannes kyrka delades priser ut till eleverna, styrelseordförande Johan Stenberg, rektor Björn Kullgard samt den franska ambassadören Jacques Lapouges höll tal. Även Föräldrar föreningens nye ordförande Gullevi Ahrsjö och Franska Skolans Vänners ordförande Lotta Dracke höll tal.

Skolans musiklärare Per Olsson ledde kören under ceremonin.

Två lärare, Cécile Hansson och Lars Granqvist , mottog skolans brosch samt machettknappar i och med pensionering.

Franska Skolan önskar eleverna all lycka till i framtiden och tackar för den tid ni varit hos oss!

IMG_8124 IMG_8126 IMG_8132 IMG_8146 IMG_8155 IMG_8158 IMG_8171 IMG_8177 IMG_8191 IMG_8194 IMG_8272 IMG_8292 IMG_8296 IMG_8301 IMG_8308IMG_8360

Sommaravslutning grundskolan 2016

Kör och solister sjöng och spelade vackert och elevråd och rektor höll tal. Priser delades ut till elever i högstadiet som gjort framsteg i sina studier och åk 9 fick sina slutbetyg samt nomineringar till Carola Thams minnesfond på lågstadiet.

 

avslutning hög 2

Skolavslutning

Hej,

Program skolavslutningar vårterminen 2016

Onsdag den 8 juni:

09.00 Lågstadiet och Mellanstadiet, St. Johannes kyrka

11.00 Högstadiet, St. Johannes kyrka

Torsdag den 9 juni:

09.00 Gymnasiet, St. Johanneskyrka

14.00-14.30 Gymnasiet åk 3, Studentexamen.

MVH
Margareta Forsberg

Bitr. rektor

Samordning grsk/gy

de l’ambassade du Canada en Suede.

Voici les lycéens en compagnie de Caroline Ribers et Helen Krüger de l’ambassade du Canada en Suede.

Clara B -Turcotte pour Demoiselles-cactus

Jury: gymnasister från Malmö, Stockholm, Växjö i samarbete med studenter från Barcelona

Retorik på riktigt

Emma och Elisabeth på MS Anna och Emma på Microsoft

Emma SA2 och Anna NA2A höll en presentation på Microsofts huvudkontor inför ett 70-tal lärare, rektorer och IT-strateger. Tillsammans med sin lärare Elisabeth Nagy berättade de om hur de arbetar med datorer och Class Notebook i retorikkursen. På Twitter är responsen: ”Impad av elever från Franska Skolan! Duktiga kommunikatörer med hög IT-mognad, eftertraktade förmågor på arb.marknad!

Text: Elisabeth Nagy Foto: Ellen Hagstrand, Microsoft, och Elisabeth Nagy

 

Marie-Louise Reuter, tidigare rektor på Franska Skolan, har avlidit

Franska Skolans mycket värderade rektor, Marie-Louise Reuter, har i en ålder av 96 år avlidit.

Vi tänker på henne med värme och tacksamhet.

 

Johan Stenberg styrelseordf. Franska Skolan

Björn Kullgard Rektor Franska Skolan

 

Mösspåtagningen 2016

Årets mösspåtagning blev festlig, med sång av både stora och små.

Lärare och rektor höll tal till de blivande studenterna, och det bjöds på jordgubbar och cider.

Mösspåtagning2 Mösspåtagning3 Mösspåtagning4 Mösspåtagning5 Mösspåtagning6 Mösspåtagning7

Fotograf: Ylva Frohm

Nya elevframgångar i European Youth Parliament

Grattis till Lara Badinson HS2, Alice Gustafson NA1B, Sonja Hägglund NA1A och Märta Bergh Lagerqvist SA1, som representerade Franska Skolan i ”Stockholm 2016 – 12th National Session of EYP Sweden”. Er insats har lett till att ni är inbjudna till en National session i Tyskland nästa läsår. Tack också till tidigare EYP delegation Erik Axdorf, Anna Hultengård, Shila Husein, SA3 och Atran Gebregziabher, NA3 som generöst delat med sig av sina erfarenheter, hälsar Matt, Ralf, Anna Karin och Elisabeth, engelsklärare.

Foto: Anna Karin Runeson Text: Elisabeth Nagy

 

Föreningen Franska Skolans vänner

Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid torsdagen den 28 april 2016. Kl.18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsperson och tillika val kontrollant
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om följande:
 9. a) fastställande av resultat och balansräkning
 10. b) Disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust
 11. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 12. Beslut om medlemsavgift till föreningen
 13. Val av styrelse och revisorer
 14. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning samt revisorer
 15. Behandling av motioner
 16. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
 17. Val av valberedning, varav en person sammankallande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgänglig vid årsmötet.

Medlem, som önskar ta del av verksamhetsberättelsen före årsmötet, är välkommen att vända sig till Thomas Schanning på tel 070-6010006

Anmälan till Årsmötet görs senast torsdagen den 22 april 2016. Antingen till lotta@dracke.se eller per post till rektor Björn Kullgard, Franska Skolan Box 1344, 11183 Stockholm.

 

Varmt välkomna Franska Skolans Vänner!