SKOLVAL 2014

       Under veckan som gick deltog elever från högstadiet och gymnasiet i aktiviteter kring skolval 2014.
Onsdagen den 10 september anordnades en temadag med klassrumspresentationer, bokbord, värderingsövningar och debatt mellan de åtta ungdomspartierna. Frågor som debatterades var bl.a jämnställdhet,  miljö och migration.  Moderator under de spännande debatterna var journalisten och debattören Camilla J Wagner från skolans styrelse.
På torsdagen genomfördes själva skolvalet. Skolvalet är ett arrangemang som organiseras bland annat av Sveriges Elevkårer på uppdrag av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällefrågor. Intresset för de båda valet var stort och togs på stort allvar av både röstande och elevfunktionärer. Valresultatet från gymnasiet och högstadiets redovisas på Schoolsoft och på http://skolval2014.se/
Lars Claesson, Ludvig Myrenberg och Eva Tavander
Foto:  Mattijn den Biggelaar och Josephine Ginsby

Debatt stora aulan