FJÄLLUTBILDNING I HELAGSOMRÅDET

Onsdag 13 till och med lördag 16 maj har eleverna som går i årskurs 3 på gymnasiet och läser Idrott och hälsa 2 varit på traditionsenlig fjällutbildning i Helagsfjällen.

IMG_3137[1]

Som vanligt hade vi en abonnerad buss för transporten dit och tillbaka och på plats så vandrade vi med snöskor under de olika turer vi gjorde då området fortfarande har rikligt med snö. IMG_3138[2]

I år var det dessutom extra tuffa förhållanden med ganska låga temperaturer och vindstyrkor ända upp mot 25 sekundmeter men vädret var soligt så det gick bra trots allt.IMG_3139[1]

Elevernas insatser var mycket goda och humöret var alltigenom gott trots vädret, rätt tung packning, inte alltid helt ändamålsenlig utrustning och boende i tält under hela vistelsen. IMG_3143[1]

Avslutningsvis ett extra tack till våra två duktiga sherpas Anders Björnson och John Haeberle för deras bidrag till resans genomförande.

//Jonas

IMG_3141[1]