Franska Skolans kören på välgörenhetskoncert 22 mars

Franska skolans högstadie- och gymnasiekör ska delta på en välgörenhetskonsert på Cirkus i Stockholm tisdag 22 mars.

Mer info: www.marchingforlove.se

marching for love