Språk berikar studierna

Gymnasieguiden – Svenska Dagbladet onsdag 20 januari 2016

I dag finns det olika alternativ för dem som vill läsa extra mycket språk under gymnasiet. SvD har talat med några elever och skolledare om vad fokus på språkundervisning innebär. “Jag får utmana mig själv och måste lära mig att studera effektivt”, säger Arman Naiel, som läser naturprogrammet på engelska.

Lesley Brunnman är rektor vid den engelska sektionen på Kungsholmens gymnasium i Stockholm. Där kan man läsa det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet på engelska – natural science programme eller social science programme. 

– Elever läser efter den svenska läroplanen, fast alla lektioner är på engelska. Det innebär att de elever som har en internationell bakgrund kan fortsätta sina studier här. Andra elever har planer på att läsa på universitetet utomlands, men även om de inte gör det är mycket av litteraturen på universiteten i Sverige på engelska och eleverna blir då mer förberedda, säger Lesley Brunnman. 

SvD pratar med elever i årskurs ett som läser naturprogrammet på engelska. Några av dem ville fortsätta studierna på engelska efter att ha bott utomlands, några valde skolan efter att ha hört andra berätta om bra lärare och utbildning. 

– Jag ville ha en utmaning och mina äldre kompisar som går här sa att det är en bra skola med hög motivation bland lärare och elever. Sedan har jag också gått i skola i USA en stor del av mitt liv och är van vid att ha lektioner på engelska, säger Miranda Jenkins. 

Det finns många andra skolor som har språkinriktning på programmen. På en del, såsom International Baccalaureate (IB), följer man inte den svenska läroplanen, utan anpassar undervisning och betyg till internationella skolor. 

De elever vi pratar med på Kungsholmens gymnasium tycker alla att studietakten är hög, och att skillnaden är stor jämfört med högstadiet. Att alla lektioner, utom svenskan, hålls på engelska tycker ingen av dem är extra svårt eller tungt. 

– Det spelar ingen roll hur bra man är på engelska eller matte när man börjar, bara man har motivationen att lära sig, säger Miranda Jenkins. 

Trots studietakten upprepar eleverna att det var just utmaningarna som gjorde att de sökte till programmet. 

– Jag får ut mycket kunskapsmässigt. Under grundskolan kände jag mig knappt utmanad alls och nu hinner jag nästan inte med, det är nytt för mig. Jag får utmana mig själv och måste lära mig att studera effektivt, säger Arman Naiel. 

Abel Valko går sista året på det naturvetenskapliga programmet på engelska och är nöjd med sitt val. 

– Det var precis vad jag letade efter – en skola med bra miljö för att lära sig, bra lärare och elever som är intresserade och motiverade. 

Men när gymnasiet nu lider mot sitt slut kan han också känna att det periodvis har varit mycket plugg. 

– Det var särskilt mycket under andra året. Jag önskar att arbetsbördan var lite mer utspridd över åren. För många är det extremt tungt men efteråt känns det ändå värt det, säger Abel Valko. 

Franska skolan ligger i centrala Stockholm och har funnits i 150 år. Det är en friskola med fransk profil, men alla program följer den svenska läroplanen och hålls på svenska. Varje år börjar omkring 100 nya elever på gymnasiet, uppdelade på fyra klasser och tre program. 

Under åren finns olika utbyten med fransktalande länder och eleverna erbjuds frivillig praktik i Paris. 

Språkprofilen är tydlig och det gäller inte bara franskan, även om just det språket är obligatoriskt att läsa för eleverna. 

– Vi ger möjligheter att läsa ett antal parallella språk på alla program. Alla läser svenska, engelska och franska men utöver det kan du läsa tyska, spanska, latin och kinesiska. Det ena språket utesluter inte det andra, säger skolans rektor Björn Kullgard. 

Hinner eleverna med att läsa så många språk? – Dels har vi en språklig profil som vi har prioriterat, dels ett smart schema. Eleverna har möjlighet att läsa utökad studiekurs med språk och det gör ungefär 80 procent av dem, säger han. 

Varför tycker ni att det är viktigt att studera mycket språk? – I dag är världen så globaliserad och språket ger en bättre möjlighet att förstå kulturer och lättare komma in i olika sammanhang. Det är oavsett om du blir ingenjör, lärare eller jurist. Språk är en förutsättning för den globalisering vi lever i, säger Björn Kullgard. 

“Språket ger en bättre möjlighet att förstå kulturer och lättare komma in i olika sammanhang.” 

Björn Kullgard, rektor vid Franska skolan i Stockholm.

Bildtext:
– Förstaårs-eleverna Miranda Jenkins, Harry Küller och Siri Mörén läser naturprogrammet på engelska på Kungsholmens gymnasium.

© Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren. eller artikelförfattaren. Utgivare: Lena K Samuelsson