Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Franska Skolan. Om du inte hittar svar på din fråga är du välkommen att höra av dig till oss genom att klicka på “Kontakt” längst upp på sidan.

Franska Skolan tillämpar följande intagningskriterier i ordning: 1. syskonförtur och 2. kötid. Om  flera med samma kötid finnes, sker lottning. För antagning till årskurs 1 gäller förtur 1. för de som redan går i förskoleklass, 2. syskonförtur och 3. kötid.
Undantag är årskurs 7 där skolan tar in elever via spetsprov. Franska Skolan har tillstånd från Skolverket att bedriva spetsutbildning i franska.
Anmälning till spetsutbildning sker genom att man ställer sitt barn i kö till årskurs 7.

Hur gör man för att komma in på Franska Skolan?

För gymnasiet skall du vända dig till din Studievägledare eller till Intagningsenheten i Stockholm.

Är det svårt att komma in?

På gymnasiet kommer man in på betygen. Vår intagningspoäng är hög. Men vi tar in ca 110 elever varje år.

Sker all undervisning på franska?

Nej, bara franskundervisningen är på franska. All övrig undervisning är på svenska, utom vissa kurser som hålls på engelska.

Måste man kunna franska för att börja på Franska Skolan?

Nej, vi har nybörjarkurser i franska både på grundskolan och på gymnasiet.

Är Franska Skolan en privatskola?

Nej, Franska Skolan är en vanlig svensk friskola som följer den svenska läroplanen. Den enda skillnaden är att alla våra elever lär sig franska.

Har ni avgifter?

Nej, Franska Skolan har inga avgifter.

Är det bara flickor som går på Franska Skolan?

Nej 40 % av skolans elever är pojkar.