Samhällsvetenskapliga programmet

Programmet ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

 

Poängplan

Klicka här för att ladda ner poängplanen 20/21 som PDF.

Klicka här för att ladda ner poängplanen 19/20 som PDF.

Obligatoriska kurser

2100

Årskurs 1

Engelska 5 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Naturkunskap 1b 100
Moderna språk, franska 100
Summa 750

Årskurs 2

Engelska 6 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 2b 100
Svenska 2 100
Samhällskunskap 2 100
Geografi 1 100
Historia 2a 100
Moderna språk, franska 100
Summa 750

Årskurs 3

Svenska 3 100
Religion 1 50
Religion 2 50
Filosofi 1 50
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 3 100
Moderna språk, franska 100
Gymnasiearbete 100
Summa 600
Totalt 2100

Programfördjupning

200

Årskurs 1

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Entreprenörskap 100
Bild och form 1b 100

Årskurs 2

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Retorik 100
Rätten och samhället 100
Naturkunskap 2 100
Internationella relationer 100

Årskurs 3

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Matematik 3b 100
Engelska 7 100
(Historia 3) 100
(för C-gruppen: franska 6) 100
(för C-gruppen : franska 7) 100

(100 poäng av de 300 avseende programfördjupning viks åt franskan)

Individuellt val

200

Årskurs 1

Musik 100
Körsång (fördelat på tre läsår) (100)
Dramatik och dramaturgi 100

Årskurs 2

Latin – språk och kultur 1 100
Estetisk Kommunikation 100

Årskurs 3

Latin – språk och kultur 2 100
Idrott och hälsa 2 100

Även programfördjupningskurser kan läsas som individuellt val