Naturvetenskapliga programmet

Programmet ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Poängplan

Klicka här för att ladda ner poängplanen 20/21 som PDF

Klicka här för att ladda ner poängplanen 19/20 som PDF.

Obligatoriska kurser

2300

Årskurs 1

Engelska 5 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 1c 100
Matematik 2c 100
Svenska 1 100
Kemi 1 100
Biologi 1 100
Moderna språk, franska 100
Summa 850

Årskurs 2

Engelska 6 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 3c 100
Matematik 4 100
Svenska 2 100
Kemi 2 100
Fysik 1 150
Moderna språk, franska 100
Summa 800

Årskurs 3

Svenska 3 100
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Moderna språk, franska 100
Gymnasiearbete 100
Summa 650
Totalt 2300

Programfördjupning

(200)

Årskurs 1

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Entreprenörskap 100

Årskurs 2

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Retorik 100

Årskurs 3

Moderna språk, tyska 100
Moderna språk, spanska 100
Moderna språk, kinesiska 100
Matematik 5 100
(Matematik – Specialisering) 100
Engelska 7 100
(för C-gruppen: franska 6) 100
(för C-gruppen : franska 7) 100

(franskan täcker de obligatoriska 200 poängen)

Individuellt val

200

Årskurs 1

Bild och form 1b 100
Musik 100
Körsång (fördelat på tre läsår) (100)
Dramatik och dramaturgi 100

Årskurs 2

Latin – språk och kultur 1 100
Estetisk Kommunikation 100
Rätten och samhället 100

Årskurs 3

Latin – språk och kultur 2 100
Idrott och hälsa 2 100

Även programfördjupningskurser kan läsas som individuellt val