Humanistiska programmet – inriktning språk

Programmet ger fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst humaniora men även inom samhällsvetenskap.

Poängplan

Klicka här för att ladda ner poängplanen 20/21 som PDF

Klicka här för att ladda ner poängplanen 19/20 som PDF.

Obligatoriska kurser

2000

Årskurs 1

Engelska 5 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 50
Matematik 1b 100
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Naturkunskap 1b 100
Människans språk 1 20
Moderna språk 100
Språk-franska 100
Summa 870

Årskurs 2

Engelska 6 100
Historia 2b-kultur 100
Idrott och hälsa 1 50
Latin-språk och kultur 1 100
Svenska 2 100
Människans språk 1 80
Moderna språk 100
Språk-franska 100
Summa 730

Årskurs 3

Religionskunskap 1 50
Svenska 3 100
Filosofi 1 50
Språk-franska 100
Gymnasiearbete 100
Summa 400
Totalt 2000

Programfördjupning

300

Årskurs 1

Moderna språk-tyska 100
Moderna språk-spanska 100
Moderna språk-kinesiska 100
Bild och form 1b 100
Drama och dramaturgi 100
Entreprenörskap 100

Årskurs 2

Moderna språk -tyska 100
Moderna språk -spanska 100
Moderna språk- kinesiska 100
Rätten och samhället 100
Matematik 2b 100
Retorik 100
Naturkunskap 2 100
Internationella relationer 100
Estetisk kommunikation 100

Årskurs 3

Moderna språk-tyska 100
Moderna språk -spanska
Moderna språk -kinesiska 100
Matematik 3b 100
Engelska 7 100
(Historia 3) 100
Religionskunskap 2 50
Psykologi 1 50
Latin-språk och kultur 2 100
(för C-gruppen:franska 6) 100
(för C-gruppen :franska 7) 100

Individuellt val

200

Årskurs 1

Musik 100
Körsång(fördelat på tre läsår) 100

Årskurs 2

Årskurs 3

Idrott och hälsa 2 100

Även programfördjupningskurser kan läsas som individuellt val