Nobelpristagaren Jean-Pierre Sauvage besökte Franska Skolan

På tisdagen den 6 december besökte den franske Nobelpristagaren Jean-Pierre Sauvage Franska Skolan. Efter att Jean-Pierre presenterat sitt arbete fick elever som läser naturprogrammet ställa frågor. Besöket avslutades med en kort ceremoni där skolans styrelseordförande Johan Stenberg utnämnde honom till hederselev på skolan.

nobel1 nobel3 nobel4 nobel5 nobel6 nobel7