Gustav Adolf Skolan i Tallinn

Skolledningen på Besök på Gustav Adolf Skolan i Tallinn.

Skolledning och lärare diskuterade utbyte med lärare och elever.