LILLA KÖREN

 

Elever ur förskoleklassen sjöng under ledning av Dorise Dowlut traditionsenligt för de blivande studenterna vid årets mösspåtagning.

Stor succe!

Därpå inbjöds de av Franska skolans styrelseordförande Johan Stenberg att i maj månad sjunga för Alliance Francaise på Franska residenset. Förskolebarnens föräldrar hade förmånen att få agera publik under framförandet. Skolans kurator Ylva Frohm agerade fotograf vid såväl mösspåtagning som på ambassaden.

Johan Stenberg har idag personligen framfört sitt varma tack till eleverna och personal. Alliance Francaise har satt in 50 kr/ sjungande elev på ett konto till förmån för Ukraina.