Besök av franska institutet

Besök av franska institutet

 

Måndag 25 april har vi haft besök av Pauline Buchaillot som är språklig assistent på franska institutet. Hon pratade med våra åk 7 om fördelar och möjligheter att lära sig franska språket. Ta gärna del av de bifogade dokument som förklarar allt om detta.

Visite de l´institut français

 

Le lundi 25 avril nous avons eu la visite de Pauline Buchaillot qui est assistante linguistique à l’institut français. Elle a discuté avec nos élèves de septième des avantages et des possibilités d´apprendre et de maîtriser la langue française. Voici en pièce jointe ces documents que l’on a donnés aux élèves.

Franska språket öppnar dörrar!