Läsprojektet ”En läsande klass”

Så här jobbar vi i ettan med läsförståelsestrategierna:

spå

Spågumman hjälper oss att förutspå vad texten ska handla om. Vi tittar närmare på bl.a. bilder och rubriker.

cow

Cowboyen hjälper oss att fånga in, sammanfatta det viktigaste i texten.

Vi har tillverkat händelsekuber, där viktiga händelserna ur kapitlen är illustrerade.

Här är några händelser ur ”Frans klarar problemen” av Christine Nöstlinger.

kub