Besök från Kanada

Ying Chen är född i Shanghai i Kina men sedan många år bosatt i Kanada, där hon skriver på franska.

Ying besökte Franska Skolan för att träffa gymnasister fredagen 24 oktober i ett samarbete med AIEQ och Stockholm Literature/ Moderna Museet