Elevföreningar

Elevrådet

Franska Skolans Gymnasium har ett stort och aktivt elevråd som agerar i frågor som rör elevernas miljö och deras undervisningssituation. Alfred Pethrosson, NA3B, är vår nye elevrådsorförande. Med klassrepresentanter och regelbundna möten är det lätt att gå från idé till verklighet. Elevrådet är ansvarigt för:

  • en introduktionsdag med årskurs ett på gymnasiet
  • en lära känna varandra-eftermiddag för de nya gymnasieeleverna.
  • skoltröjor

Elevrådet deltar med sin information vid Öppet Hus. Elevrådet är representerat i Franska Skolans samrådskonferens, Le Sénat.

Elevrådet har en styrelse som utses för varje läsår, styrelsens ordförande sitter med i Stiftelsen Franska Skolans styrelse.

Elevrådet brukar, för att utveckla verksamheten, delta i diverse samarbetsprojekt mellan olika elevråd, exempelvis Elevriksdagen.