Avtackning

Under årets skolavslutningar tackades ett flertal lärare samt vår rektor av då de går i pension. I kyrkan mottog de en brosch och blommor av Franska Skolans styrelseordförande Johan Stenberg.

Gun Engzell, förskolelärare

WP_20150609_028

 

Barbro Lodin, lågstadielärare

WP_20150609_035

Anne Marie von Waldegg, högstadielärare i matematik

WP_20150609_116

Sonja Bergström, gymnasielärare i biologi & naturkunskap

WP_20150610_035

Ewa Sandberg, gymnasielärare i franska & spanska

WP_20150610_042

 

Eva Näslund, rektor Franska Skolan

WP_20150609_042