Avtackning av skolans blivande pensionärer!

Måndagen den 15e juni avtackades skolans blivande pensionärer internt av personalen. Till sommaren går 5 lärare samt vår rektor i pension.

 

pers.konf3