Rencontre avec Alexandre Najjar

G2 C gruppen i franska har läst och arbetat med Alexandre Najjars bok ”L’école de la guerre”. De hade chansen att träffa bokens författare i tisdags 16/10 när han kom till skolan under hans besök i Stockholm. Eleverna kunde med honom reflektera om livet under ett krig, som han upplevde under Libanons civilkrig. Diskussionen handlade också om konsten att uppskatta livet, hitta sitt egna sätt att vara lycklig och litterärt skapande.

Senare under dagen hade även elever möjlighet att vara med en ”soirée musicale” där Najjars böcker lästes på svenska av Filip Gisslen, med piano (Nicolas Chevereau) och kör (Franska Skolan).
I samarbete med AEFS/FLF, SU, Stockholms Alliance Française, Amopa Suède.

 

Rencontre avec Lilian Thuram

En grupp av G3 elever har haft möjligheten att träffa Lilian Thuram, som föreläste om rasism, diskriminering och utbildning på Stockholm Universitet. Många reflektioner kopplade till aktuella frågor: migration, tolkning av historia, yttrandefrihet och även #metoo rörelsen – och en chans att direkt samtala med en fotbollstjärna.

 

Besök på Millesgården

Humanisterna i G1 och 2 fick bekanta sig med Carl Milles bostad, park och hans skulpturer, alla med tydlig anknytning till Antiken och Medelhavsvärlden.

Angående gymnasieintaget/reservintaget läsår 18/19

Till vår stora glädje är det även i år ett stort intresse för Franska Skolans Gymnasium och vår reservlista är lång. För att underlätta för alla berörda så har vi bestämt följande gång när det gäller reservantagningen.

Fram till den 14 augusti sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för vår skola. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på gyantagningen.se

Från och med den 14 augusti och fram till och med den 29 augusti tar vi över Gymnasieantagningens reservlista och följer den strikt. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på gyantagningen.se.

Observera att om vi inte lyckas nå den elev som står på tur – på grund av bristfälliga kontaktuppgifter – så kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar du att förlora ditt erbjudande om en gymnasieplats som då går till den elev som står efter dig på reservlistan

Vill du försäkra dig om att vi har alla de kontaktuppgifter vi behöver för att nå dig på ett snabbt och enkelt sätt, så skicka gärna ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till bitr rektor Therese Bénèzeth therese.benezeth@adm.franskaskolan.se.

Från och med den 29 augusti upprättar vi en ny reservlista. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som hör av sig, utgör underlag för en ny lista som biträdande rektor upprättar. Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning såsom betyg, språkval och särskilda skäl som vi bedömer som betydelsefulla tex medicinska- och sociala skäl.

Vill du finnas med på den nya reservlistan så mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter, kopia på betyg och vilken skolplacering du för tillfället har till bitr rektor Therese Bénèzeth för gymnasiet.

Med vänlig hälsning/ skolledningen

Introduktion G1 samt upprop gymnasiet

Måndag 20/8 kl.13.00 introduktion G1.

Tisdag 21/8 kl. 10.00 upprop St Johanneskyrka.

Gymnasieelever läser litteratur från Québec

Varje år läser en grupp av G2 elever ett urval av fem romaner från Québec och deltar i ”Le Prix Littéraire des Collégiens du Québec”. De väljer deras favorit och förklarar deras val till representanter av Association Internationale des Etudes Québécoises (AIEQ) som kontaktar dem via Skype på Kanadas ambassad i Stockholm. En chans för eleverna att besöka en annan del av den fransktalande världen.

I år valde våra elever ”Royal” av Jean-Philippe Guérard, en roman som handlar om en students ambition och desperat vilja att prestera på högsta nivå, vilket innebär olika konflikter men följer också en resa ur personliga utmaningar. Vår grupp tyckte att temat var relevant och värt en diskussion precis när de själva håller på att fortsätta sina studier på högskolan.

Vi har redan planerat att träffa Jean-Philippe Guérard när han besöker Sverige nästa läsår.

I samarbete med SU, Département des études romanes et classiques, AIEQ, och Kanadas ambassad.

 

Strindbergs intima teater

Elever i åk 2 på gymnasiet var på Strindbergs intima teater och såg en föreställning av Fröken Julie i måndags. Trevligt och lärorikt att ta del av stadens kulturutbud! Tack Strindbergs intima teater för en spännande tolkning av Fröken Julie.

 

Besök av statssekreterare Sophie Cluzel

Den 9 mars fick skolan besök av Sophie Cluzel, fransk statssekreterare, och hennes delegation. De besökte även skolbiblioteket.