Franska profilen

Praktik

Franska Skolans Gymnasium erbjuder två veckors frivillig praktik i åk 2. För de som önskar kan skolan förmedla praktikplatser i Paris.

Praktiken är frivillig och bygger på att föräldrar söker ledigt för eleven. Det är även möjligt att praktisera i Stockholm, företrädesvis på arbetsplatser med fransk anknytning. Självklart kan man studera på skolan under praktikperioden. Syftet med praktik utomlands är att:

  • få erfarenhet av att arbeta i internationell miljö
  • tillämpa sina språkkunskaper
  • få insikt i främmande kulturer och vardagsliv
  • få möjlighet att knyta kontakter för framtiden

Praktik i Paris Skolan har under åren byggt upp ett kontaktnät med såväl svenska som franska företag och kan numera erbjuda platser av varierande slag som till exempel hos en florist, en advokat, en juvelerare, le Musée du Louvre, le Musée d’Orsay, restauranger, affärer av olika slag, en bokhandel eller ett dagis. Eleverna bor tillsammans med några av skolans lärare på hotell i Paris.

Stort tack till de företag som tog emot våra elever: Abbey Bookshop, American Apparel, L’Arbre à Cannelle, Lotta Djossou, Le J’Go, Latin St Germain, La vie en fruits, Le Petit Cluny, Pylones, Richard Grand, Vert et Plus Fleurs, Viveka Bergström

 

Cécile Hansson: lärare på Franska Skolan och anordnare av praktiken i Paris

 

Viveka Bergström: svensk företagare i Paris

 

Magdalena Dellborg, tidigare elev, skriver om sin praktik i Paris mars 2013. Klicka här för att läsa mer:  “AUTOUR DU MONDE À PARIS”