Ansökan till gymnasiet

Franska Skolans gymnasium har inte någon egen ansökningsblankett utan man söker på samma sätt som till de kommunala gymnasieskolorna.

Elever som vill söka sig till åk1 på Franska Skolans Gymnasium

Klicka här för att komma till Gymnasieantagningen.

Gymnasieantagningen administrerar ansökan som baseras uteslutande på slutbetyg från grundskolan.

Elever som vill söka sig till Franska Skolans Gymnasium i åk 2 eller 3

kontaktar biträdande rektor, Therese Bénèzeth, på följande e-postadress: therese.benezeth@adm.franskaskolan.se