Utemattedag för åk 1

IMG_0459                     IMG_0461

Vi tränade positionssystemet med                  Ett litet grodfynd!

stenar, kottar och pinnar.