Rencontre avec Alexandre Najjar

G2 C gruppen i franska har läst och arbetat med Alexandre Najjars bok ”L’école de la guerre”. De hade chansen att träffa bokens författare i tisdags 16/10 när han kom till skolan under hans besök i Stockholm. Eleverna kunde med honom reflektera om livet under ett krig, som han upplevde under Libanons civilkrig. Diskussionen handlade också om konsten att uppskatta livet, hitta sitt egna sätt att vara lycklig och litterärt skapande.

Senare under dagen hade även elever möjlighet att vara med en ”soirée musicale” där Najjars böcker lästes på svenska av Filip Gisslen, med piano (Nicolas Chevereau) och kör (Franska Skolan).
I samarbete med AEFS/FLF, SU, Stockholms Alliance Française, Amopa Suède.