Inblick i forskning i Frankrike

Fabienne Archer, teamledare på Département de Formation et de Recherche en Biologie Humaine, Université Lyon var i Sverige för att samarbeta med Uppsala universitet. Hon kom också till Franska Skolan för att träffa gymnasieelever som läser Naturvetenskap. Hon förklarade hur hon blev forskare, vad hon forskar om nu (virus som ebola, aktuella frågor kring spridningen av TBE, chikungunya o s v) och vad ett laboratorium består av på ett stort universitet.
Eleverna fick inspiration och motivation om hur deras studier kan leda till konkreta resultat.

I samarbete med Institut français / Frankrikes ambassad.