GYMNASIEARBETE

 

Gymnasiestudierna ger elever möjligheter att inhämta kunskaper, träna sig i att se helheter och utveckla förmågor som anges i examensmålen. Gymnasiearbetet är ett kvitto på att eleverna är förberedda inför högskolestudier.
Här pågår gemensam bedömning av elevernas gymnasiearbete på SA-programmet. Handledarna arbetar för att ge studenterna en formativ återkoppling under processens gång.