Franska Skolans Föräldraförenings insamling till Ukraina vid Marché de Noël 2021.

Franska Skolans Föräldraförenings insamling till Ukraina vid Marché de Noël 2021.

Här delade många av skolans klasser med sig av sina intjänade medel under julbasaren.
Och skolan dubblade.
Tack alla inblandade, man blir alldeles varm i hjärtat!
Idag kom diplomet.

Gullevi Ahrsjö, Ordförande
Franska skolan/Ecole Française -Föräldraföreningen (FF)