Female economists of the year

Idag fick HS1 besök av Klaudyna Augler och Indra Andersson Santiago, mottagare av det prestigefulla priset Female economist of the year 2012 och 2013 som delas ut på Handelshögskolan.

Pristagarna talade om alla möjligheter som finns efter gymnasiet om man studerar flitigt, om vikten av att få in fler kvinnor i företagen och att man inte ska vara rädd att söka hjälp om man drabbas av psykisk ohälsa utmed vägen. De tog även upp volontärarbete samt studier utomlands. Två mycket värdiga förebilder för alla blivande studenter på Franska skolan!