Årets Romresa

Elever i G3 som läser latin mötte våren i Rom i förra helgen, med besök på Forum Romanum och Colosseum, olika piazzor i staden, Vatikanstaten och även Roms gamla hamnstad Ostia med sitt fantastiska teater. Tid för glass, mat och shopping fanns också. Ett besök till den berömda bronsvarginnan från 500-talet f.Kr avslutade studieresan.

Medföljande lärare:

Nicole de Jong

ÅRSMÖTE FRANSKA SKOLANS VÄNNER 2017

Föreningen Franska Skolans Vänner inbjuder till årsmöte och en lättare måltid onsdagen den 26 april 2017 kl. 18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9.

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av justeringsperson tillika valkontrollant

5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

6. Fastställande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut a. Fastställande av resultat- och balansräkning b. Disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust c. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om medlemsavgift till föreningen

10. Val av styrelse och revisorer

11. Beslut om ersättning till styrelse, valberedning och revisorer

12. Behandling av motioner

13. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

14. Val av valberedning, varav en person sammankallande

Årsredovisning och verksamhetsberättelse hålls tillgängliga vid årsmötet.

Medlem som önskar ta del av dessa handlingar innan årsmötet är välkommen att vända sig till Thomas Schanning på telefon 070-601 00 06.

Anmälan till årsmötet görs senast onsdagen den 19 april 2017 per mejl till:

lotta@dracke.se

eller

per post till rektor Björn Kullgard, Franska Skolan, Box 1344, 111 83 Stockholm.

Varmt välkomna Franska Skolans Vänner!

Vinst i Språkolympiaden!

Språkolympiaden är en tävling där man tävlar i språken franska, engelska, tyska eller spanska. Våra fantastiska elever i spets skolår 8 tävlade i fredags i två kategorier, franska grundskolenivå och franska som modersmål gymnasienivå.
Det var med stor glädje och stolthet som vi fick heja våra tävlande Olivia Cassel och Emma Engleryd Lopes till vinst i franska grundskolenivå. Hela gruppen var på plats i Uppsala där finalen för Mellansverige gick av stapeln. Nu väntar riksfinalen i slutet av mars i Malmö!

Fyra av våra elever  i gruppen hade kvalificerat sig till finalen i franska modersmål och deras resultat väntas senare i veckan så håll tummarna!

Bästa hälsningar från deras stolta lärare!

Gustav Adolf Skolan i Tallinn

Skolledningen på Besök på Gustav Adolf Skolan i Tallinn.

Skolledning och lärare diskuterade utbyte med lärare och elever.

Nobelpristagaren Jean-Pierre Sauvage besökte Franska Skolan

På tisdagen den 6 december besökte den franske Nobelpristagaren Jean-Pierre Sauvage Franska Skolan. Efter att Jean-Pierre presenterat sitt arbete fick elever som läser naturprogrammet ställa frågor. Besöket avslutades med en kort ceremoni där skolans styrelseordförande Johan Stenberg utnämnde honom till hederselev på skolan.

nobel1 nobel3 nobel4 nobel5 nobel6 nobel7

Humanister på Millesgården

Humanisterna i åk1-3 trotsade blåsten och det mulna vädret för att stiga in i en annan värld på Millesgården. Guiden berättade med inlevelse om Carl Milles fascination vid Medelhavet och hans önskan att skapa en Pompejansk villa på Lidingös karga stenklippor. Besöket var en lisa för själen efter förmiddagens intensiva föreläsningar och diskussioner.

 

Medföljande lärare:

Nicole de Jong

Anne Karine Lescarmontier

Anna Karin Runeson

milles2

European Youth Parliament RS Stockholm 2016

Franska Skolans EYP delegation, Isabelle i HS2 och Anna, Gustav och Märta i SA2 deltar i EYP Regional Session, Stockholm 2016. Lycka till. Läs mer: EUP Sverige.

Foto och text: Elisabeth Nagy

Gilles Del Pappas

Gilles Del Pappas, écrivain marseillais, spécialiste du roman noir, a animé de nombreux ateliers d’écriture au niveau du collège et du lycée.

Studentexamen 2016

Torsdagen den 9 juni tog eleverna i G3 studenten. Under ceremonin i St Johannes kyrka delades priser ut till eleverna, styrelseordförande Johan Stenberg, rektor Björn Kullgard samt den franska ambassadören Jacques Lapouges höll tal. Även Föräldrar föreningens nye ordförande Gullevi Ahrsjö och Franska Skolans Vänners ordförande Lotta Dracke höll tal.

Skolans musiklärare Per Olsson ledde kören under ceremonin.

Två lärare, Cécile Hansson och Lars Granqvist , mottog skolans brosch samt machettknappar i och med pensionering.

Franska Skolan önskar eleverna all lycka till i framtiden och tackar för den tid ni varit hos oss!

IMG_8124 IMG_8126 IMG_8132 IMG_8146 IMG_8155 IMG_8158 IMG_8171 IMG_8177 IMG_8191 IMG_8194 IMG_8272 IMG_8292 IMG_8296 IMG_8301 IMG_8308IMG_8360

Sommaravslutning grundskolan 2016

Kör och solister sjöng och spelade vackert och elevråd och rektor höll tal. Priser delades ut till elever i högstadiet som gjort framsteg i sina studier och åk 9 fick sina slutbetyg samt nomineringar till Carola Thams minnesfond på lågstadiet.

 

avslutning hög 2