Besök av statssekreterare Sophie Cluzel

Den 9 mars fick skolan besök av Sophie Cluzel, fransk statssekreterare, och hennes delegation. De besökte även skolbiblioteket.