Ying Chen

Ying Chen föddes i Kina och bor nu i Kanada, där hon skriver på franska. Hittills har hon publicerat en tiotal romaner och diktsamlingar. 

Ying Chen kom till Franska Skolan för att träffa G2 elever som hade studerat hennes texter och lärt sig om hennes resa, fortfarande aktuell, mellan flera kulturer.  

 

I samarbete med SU, Romanska och klassiska institutionen