Stipendium för deltagande i Molecular Frontiers

Grattis till Agnes Ungman och Lisa Ihre i NA3B, som tilldelats stipendium för deltagande i Molecular Frontiers Symposium Light at the Nanoscale – from Molecules to Quantum Computers på Chalmers tekniska högskola 5-6 december 2019. De kommer att träffa världsledande forskare och få lära sig om forskningsfronten inom naturvetenskap och teknik. Temat är ”Light at the Nanoscale – from Molecules to Quantum Computers”. Vi hoppas att de får en inspirerande och lärorik upplevelse för livet!